Plnění úkolu z Recyklohraní: VODA NENÍ NUDA aneb Mokřady a tajemství ztracené vody

3/5 2023

Environmentální výchova je v Mateřské škole Varenská nedílnou, a především přirozenou součástí vzdělávání. Jednou z forem naplňování cílů této oblasti je průběžné zapojování do osvětových úkolů projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.

Plnění úkolu z Recyklohraní: VODA NENÍ NUDA  aneb  Mokřady a tajemství ztracené vody

V dubnu 2023 byla výzva zaměřena na mokřady, jejich význam pro přírodu, člověka a jeho boj s dlouhotrvajícím suchem.

Plnění tohoto osvětového úkolu si třída U Sovičky zařadila do tématu „Voda není nuda aneb Tajemství ztracené vody“. Prostřednictvím příběhu o Kapičce lesklé jako korálek se děti seznámily s koloběhem vody a pochopily jeho fungování, čemuž přispěla i spousta praktických činností. Společně si ve třídě povídali o tom, kde všude se voda vyskytuje, kde ji používají a k čemu ji potřebují. Na základě pokusu s šetrným umýváním rukou si obnovili i pravidlo zacházení s vodou. Na krásné školní zahradě zkoumali život kolem malého jezírka. Co v něm a kolem něj roste, jak se v něm koupou ptáci a také z něj pijí. Pivovarský rybníček, který se skrývá uprostřed sídliště, byl také dobrým místem k pozorování, i když jen za plotem.

Ve třídě U Sovičky se dále povídalo a diskutovalo o mokřadech, bažinách a močálech, ukazovaly se fotografie, prohlédla se spousta knih, shlédlo se krátké instruktážní video, hrálo se na zvířátka, která tam žijí, a nakonec se mokřady i tvořily. Jedna skupina dětí vytvořila velký mokřad v herně a druhá ve třídě u stolečku. Díky prožitkům, které měly děti před samotnou činností, se jim dílo velice povedlo a tvoření si užily. Ověřili jsme si, co si děti zapamatovaly a také nakolik se jim daří spolupracovat.