OPATŘENÍ NA RADNICI PLATNÁ OD PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA 2020

9/10 2020

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky č. 994 ze dne 8. října 2020 prosíme o respektování následujících opatření při návštěvě Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v období od 12. do 25. října, kdy dochází ke změně úředních hodin.

OPATŘENÍ NA RADNICI PLATNÁ OD PONDĚLÍ 12. ŘÍJNA 2020

Dne 12. října dojde ke změně úředních hodin pro styk s veřejností takto:

Pondělí - od 8.00 hod. do 13.00 hod. 

Středa  - od 12.00 hod. do 17.00 hod

Toto však neplatí pro pracoviště podatelny. Přijímání podání bude zajištěno prostřednictvím okénka vrátnice. Již objednaní klienti budou odbaveni v domluvených termínech.

Zároveň také všechny občany žádáme, aby v prostorách našeho úřadu dbali na dodržování zvýšených hygienických opatření a pokud je to možné, upřednostňovali telefonický či e-mailový kontakt s našimi zaměstnanci.