Oáza klidu a pohody uprostřed sídliště Fifejdy

14/8 2017

Místo, kde si můžete s dětmi sednout, povídat si, pozorovat rostliny, hmyz, ptáky…. Tak přesně takové místo vzniklo v prostorách Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, p.o. zřízením tzv. motýlího záhonu, který svým složením láká nejen motýly, ale i včely a ostatní hmyz.

Oáza klidu a pohody uprostřed sídliště Fifejdy

V rámci projektu Za tajemstvím motýlů financovaném statutárním městem Ostrava zde děti se svými rodiči mohou nejen relaxovat pozorováním rostlinstva a živočišstva, ale samozřejmě se i vzdělávat. Záhon je doplněn o informační tabule, které podávají základní informace o rostlinách, hmyzu i o tom, jak rodiče mohou u svých předškolních dětí rozvíjet dnes tak velmi potřebný vztah k přírodě. 

A protože je zahrada díky projektu Otevřená hřiště v MOaP II. zastřešeném městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz zpřístupněna veřejnosti každodenně od 16.00 do 19.00 hodin, jste do oázy klidu a pohody srdečně zváni i vy!

Mgr. Stanislava Korcová – ředitelka školy