Nádražní ulici čeká rozsáhlá rekonstrukce s dopravními omezeními

25/3 2015


„Od poloviny dubna bude kvůli rekonstrukci zásadním způsobem na dlouhé týdny omezen provoz na nejfrekventovanější ulici v centru Ostravy. Kanalizace na Nádražní ulici dosloužila a město proto připravilo rozsáhlou opravu, která potrvá téměř dva roky. Jde o úsek dlouhý asi 800 metrů od Elektry k ulici 30. dubna s dvěma tramvajovými zastávkami – Elektra a Stodolní.

Nádražní ulici čeká rozsáhlá rekonstrukce s dopravními omezeními

V rámci rekonstrukce budou provedeny opravy tramvajových tratí, kanalizace, vodovodu, plynovodu a chodníků i komunikace. První etapa se bude týkat úseku od křižovatky s ul. 30. dubna po zastávku Stodolní. 2. etapa pak bude pokračovat po křižovatku s ul. 28. října. Předpokládané ukončení stavebních prací je v polovině roku 2016. 

„Budu apelovat na primátora, abychom se pravidelně scházeli a měli aktuální informace o konkrétních stavebních krocích a harmonogramu prací. Tyto informace budeme zveřejňovat na webových stránkách obvodu, ve zpravodaji Centrum i zde na facebooku,“ uvedla starostka obvodu Petra Bernfeldová.

Stavbu bude zajišťovat společnost Nádražní, kterou tvoří Strabag a.s. a Staspo spol. s r.o.

 

„Rekonstrukce se pochopitelně dotkne také tramvajové dopravy. Využíván bude takzvaně jednokolejný provoz. V rámci I. etapy bude dočasně zrušena zastávka Stodolní, ve II. etapě pak zastávka Elektra. Chtěla bych požádat cestující o trpělivost a vstřícnost zejména v letních prázdninových měsících. Podle dostupných informací má být na zhruba 30 dnů přerušen tramvajový provoz zcela. Přeložky kanalizace, kompletní oprava trati včetně výstavby nového moderního odhlučněného a bezpečnějšího kolejiště budou skutečně velmi náročné. Pro nás všechny! Ale chci věřit, že stavební práce budou probíhat podle harmonogramu a v požadované kvalitě a že se poté centrum Ostravy stane zase o něco krásnějším a příjemnějším místem k bydlení i podnikání,“ dodává P. Bernfeldová.

Objízdné trasy při první etapě rekonstrukce Nádražní ulice

 

  1. 1.       v křižovatce ul. 30. dubna a ul. Nádražní ve směru do centra

V tomto úseku je ul. Nádražní pro průjezd vozidel uzavřena. Objízdná trasa je vedena po ul. Valchařská, Poděbradova, Českobratrská. Provoz tramvají v této době je již po jedné koleji obousměrný.

 

  1. 2.      úsek mezi ul. 30. dubna a Českobratrská ve směru do centra

Ve směru od Přívozu bude v tomto úseku jednosměrný provoz a směr do centra uzavřen. Objízdná trasa bude vedena po ul. 30. dubna, Poděbradova, Janáčkova na ul. Nádražní.

 

  1. 3.      úsek v křižovatce ul. Nádražní a Českobratrská ve směru do centra

Tato fáze bude probíhat o víkendu. Provoz touto křižovatkou nebude umožněn.
Za trolejbusy po ul. Českobratrská budou navedeny náhradní autobusy. Zastávky z ul. Českobratrská budou přesunuty na ul. 30. dubna, kde se zruší parkovací místa. Náhradní trasa povede z ul. Českobratrská na ul. Poděbradova, 30. dubna k radnici.

  1. 4.      úsek mezi ul. Českobratrská po tramvajovou zastávku Stodolní ve směru do centra

Ve směru od Přívozu bude v tomto úseku jednosměrný provoz a směr do centra uzavřen. Objízdná trasa bude vedena po ul. Českobratrská, Poděbradova, Hollarova na ul. Nádražní.

 

  1. 5.      úsek mezi ul. 30. dubna a Českobratrská ve směru do Přívozu

V tomto úseku je ul. Nádražní pro průjezd vozidel uzavřena, ve směru do centra bude zaveden jednosměrný provoz. Provoz tramvají je obousměrný jednokolejný. Objízdná trasa je vedena po ul. Českobratrská, Sokolská třída, 30. dubna na ul. Nádražní. A po ul. Českobratrská, Poděbradova, 30. Dubna na ul. Nádražní.

 

  1. 6.      úsek v křižovatce ul. Nádražní a Českobratrská ve směru do Přívozu

Tato fáze bude probíhat o víkendu. Provoz touto křižovatkou nebude umožněn. Za trolejbusy po ul. Českobratrská budou navedeny náhradní autobusy. Zastávky z ul. Českobratrská budou přesunuty na ul. 30. dubna, kde se zruší parkovací místa. Náhradní trasa povede z ul. Českobratrská na ul. Poděbradova, 30. dubna k radnici.

  1. 7.      úsek mezi ul. Českobratrská a tramvajovou zastávkou Stodolní ve směru do Přívozu

V této fázi bude ve směru do centra zaveden jednosměrný provoz a směr do Přívozu bude uzavřen. Provoz tramvají bude jednokolejný obousměrný. Objízdná trasa bude vedena po ul. Čs. Legií, Přívozská, Českobratrská na ul. Nádražní. A také po ul. Hollarova, Poděbradova, 30. dubna na ul. Nádražní.