MŠ Špálova se zúčastnila unikátního projektu Učíme se spolu

7/4 2021

V rámci projektu, který realizovala organizace Step by Step ČR, vznikla síť 15 center kolegiální podpory při mateřských školách v 11 krajích ČR, které navštívilo přes 4000 osob. Projekt od roku 2016 podporoval učitele 23 základních a mateřských škol, v nichž bylo poskytnuto přes 1700 individuálních konzultací. V průběhu projektu byly zorganizovány 4 zahraniční stáže pro 80 pedagogů MŠ a ZŠ, při nichž měli příležitost načerpat inspiraci do vlastní výuky. Vznikla také jedinečná publikace pro vyučující MŠ „Plánujeme spolu“, která jim pomáhá plánovat výuku s akcentem na učení v souvislostech a v tematických celcích.

MŠ Špálova se zúčastnila unikátního projektu Učíme se spolu

Jako hlavní nástroj změny projekt volil posilování spolupráce a vzájemné kolegiální podpory mezi vyučujícími uvnitř škol, ale také spolupráci mezi školami v dané lokalitě. Dopad projektových aktivit pak v konečném důsledku pocítí děti ve výuce. Výuka by měla více zohledňovat jejich individuální dispozice, schopnosti a specifické vzdělávací potřeby. Společné plánování, realizace a reflexe pedagogické praxe se ukázala jako dobrá cesta. Ve více než polovině zapojených škol se podařilo takové procesy spustit a udržet. Obrovskou odezvu pak měla centra kolegiální podpory, kde se identifikovala enormní potřeba vzájemného poznávání a inspirace mezi mateřskými školami působícími v daném území.

Projekt byl ukončen 31.3. společným propojením účastníků v online prostoru.

Pozitivní zpětná vazba z jednotlivých center kolegiální podpory (CKP) byla podnětem pro pokračování spolupráce na regionální úrovni. Step by Step ČR se proto v letošním roce chystá otevřít metodická centra Začít spolu v 9 místech ČR, ve kterých chce vytvořit neformální prostředí pro společné učení, sdílení a odbornou debatu o tom, co je kvalita ve vzdělávání a jakým způsobem k ní může každý z nás přispět.

Zde je seznam CKP, která fungovala v rámci projektu:

Název subjektu CKP

Kraj

Základní a mateřská škola   Neznašov

Jihočeský

MŠ Čeladenská beruška,p.o

Moravskoslezský

Začít spolu ZŠ a MŠ Kadaň

Ústecký

Mateřská škola Duha

Vysočina

Mateřská škola Dubeč

Praha

MŠ U Divadla, Slaný

Středočeský

Základní a mateřská škola Angel,   Praha 12

Praha

91. mateřská škola Plzeň

Plzeňský

Mateřská škola Hochmanova, Brno

Jihomoravský

Mateřská škola Paskov

Moravskoslezský

Mateřská škola Trutnov

Královéhradecký

Mateřská škola Pardubice

Pardubický

Mateřská škola Lodička   Šestajovice

Středočeský

Mateřská škola Korálky,   Havlíčkův Brod

Vysočina

MŠ Žižkovo nám., Olomouc

Olomoucký

Mateřská škola Špálova, Ostrava

Moravskoslezský