Městský obvod dokončuje mezinárodní projekt RESOLVE

19/9 2022

Moravskoslezský kraj od roku 2016 spolupracuje na projektu RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb spolufinancovaném v rámci  programu INTERREG EUROPE, jehož partnery jsou Město Roermond (Nizozemsko) - vedoucí partner, Erasmus University of Rotterdam (Nizozemsko)-poradní partner, Město Reggio Emilia (Itálie), Transport for Greater Manchester (Velká Británie), Město Maribor (Slovinsko), Region Kronoberg (Švédsko), Město Almada (Portugalsko), Město Varšava (Polsko) a Moravskoslezský kraj. Lokálními partnery kraje jsou dvě statutární města, a to Ostrava (zastoupené městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz) a Opava.

Městský obvod dokončuje mezinárodní projekt RESOLVE

Dne 1. 4. 2021 byla Řídicím orgánem programu INTERREG EUROPE vyhlášena 5. výzva pro dodatečné aktivity, partneři projektu mají možnost získat finance pro další zlepšení udržitelné mobility v zapojených regionech, zejména pro zlepšení nástroje politiky a výměnu zkušeností z řešení krize COVID-19. Zlepšovanými lokálními nástroji politiky v obou statutárních městech jsou strategie fajnOVA CENTRUM (v případě statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz) a generel parkování v podmínkách statutárního města Opavy. Těmito zlepšenými lokálními nástroji politiky bude kraj usilovat o vylepšení národního nástroje politiky – Integrovaného regionálního operačního programu 2021+ (IROP 2). Projekt bude realizován do konce roku 2022.

 

V rámci realizace projektu proběhlo vzájemné hodnocení stávajících nástrojů politiky (Peer review). Následně byl sestaven projektový registr dobrých praktik, pro jehož sestavení každý partner nabídl své odpovídající dobré praktiky. Z tohoto registru následně každý z partnerů identifikoval dobré praktiky vhodné k nastudování. Partneři projektu měli možnost si některé dobré praktiky prokonzultovat a seznámit se s nimi přímo v terénu v průběhu aktivity „Masterclass“ organizované italským partnerem v Reggio Emilia v červnu letošního roku. Následně byl sestaven „learning plan“, závěrečným výstupem realizace dodatečných aktivit projektu bude plán na zlepšení nástroje politiky IROP 2 s novými řešeními pro snížení emisí uhlíku spojených s maloobchodem a městskou udržitelnou mobilitu v post covidovém období.

 

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, ve spolupráci s Ostravskou univerzitou, v rámci projektu RESOLVE zpracoval studii k oživení historického jádra městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz po období pandemie Covid-19, jakožto rozšíření pro strategický plán „fajnOVA CENTRUM“.

 

Pro další informace: www.interregeurope.eu/resolve/