Máme za sebou další část přípravy strategického plánu „fajnOVA CENTRUM“

19/11 2021

Příprava strategického plánu udržitelného rozvoje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz s názvem „fajnOVA CENTRUM“ zdárně pokračuje.

 

Máme za sebou další část přípravy strategického plánu „fajnOVA CENTRUM“

Tým Ostravské univerzity v průběhu října vyhodnotil „Průzkum mezi obyvateli a návštěvníky při přípravě strategického plánu fajnOVA CENTRUM“, do kterého se vyplněním dotazníku zapojilo celkem 1 441 občanů.

Výsledky průzkumu byly prezentovány nejprve členům strategického týmu, který tvoří zástupci vedení městského obvodu, statutárního města Ostravy a ostravských univerzit a také členům pracovních skupin, kteří se na tvorbě strategického plánu podílejí. Celkem tři tematické pracovní skupiny mají dohromady více než 60 aktivních členů. Setkání pracovních skupin a strategického týmu, již druhá v tomto roce, se uskutečnila na přelomu října a listopadu a jejich hlavní náplní, kromě představení výsledků průzkumu, bylo stanovení vize, cílů a návrhů opatření pro rozvoj městského obvodu do roku 2027 s dlouhodobým výhledem až do roku 2035.

Informace a náměty z průzkumu a z jednání pracovních skupin, doplněné o získané informace z více než 30 provedených rozhovorů s osobnostmi Ostravy, budou Ostravskou univerzitou zapracovány do výsledného strategického plánu „fajnOVA CENTRUM“, jehož finalizace je naplánována na únor 2022.