KLOSTRA aneb Když se sejdou děti z KLOkočova a OSTRAvy

11/7 2019

V rámci projektu „Náš domov“ (CZ/FMP/11b/01/009), který je podpořen dotací z Fondu malých projektů v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, se ve středu 12. 6. 2019 konala poslední společná aktivita. Děti zapojených mateřských škol (MŠ Varenská, MŠ Špálova, ZŠaMŠ Ostrčilova a MŠ ze slovenského Klokočova) se setkaly na zahradě MŠ Varenská, kde pro ně vedení školy se zaměstnanci připravilo zajímavé aktivity týkající se tzv. Recyklohraní, tedy aktivity zaměřené nejen na recyklaci odpadu, ale i na poznávání přírody a její ochranu.

KLOSTRA aneb Když se sejdou děti z KLOkočova a OSTRAvy

Děti prožily zábavné dopoledne, v rámci něhož např. čistily les od odpadků, z „posedu“ dalekohledem pátraly po lesních zvířatech a vyhledávaly jejich stopy, v parném letním dni se schladily ve „vodním světě“ a zopakovaly si důležitost vody pro naši planetu, navštívily také svět hmyzu a odhalily nejednu jeho záhadu. Toto všechno dětem díky své velikosti a vybavení mohla poskytnout zahrada školy uprostřed našeho průmyslového města.

Společníkem nejen tohoto posledního setkání, ale celého projektu, byla dětem kočka KLOSTRA, hlavní hrdinka speciálně pro projekt napsaných příběhů vyjadřujících poslání všech zapojených mateřských škol. Děti tajemství jejího jména odhalily, stejně tak jako pochopily hlavní cíl projektu: „Ať už se jejich domovy ve velkém městě a v malé vesnici v mnohém liší, mají mnoho společného a je důležité se o ně s láskou starat!“ Za účastníky uvedla Mgr. Stanislava Korcová, ředitelka MŠO Varenská 2a, p.o.

Do realizace projektu „Náš domov“ se v průběhu čtyř aktivit zapojilo celkem 72 dětí a 8 jejich pedagogů. Závěrečné aktivity se za vedení městského obvodu zúčastnila také paní místostarostka Mgr. Alena Pataky.