K volbám můžete s občanským průkazem bez strojově čitelných údajů

17/9 2020

Upozorňujeme voliče, kteří nemají svůj občanský průkaz v pořádku a nevlastní cestovní pas, že mohou v souvislosti s výkonem volebního práva, požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc od data vydání.

K volbám můžete s občanským průkazem bez strojově čitelných údajů

Podrobné informace k vydávání občanských průkazů včetně kontaktů na příslušné zaměstnance Magistrátu města Ostravy naleznete zde.