Jak jsme pozorovali zázrak přírody

17/5 2017

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p.o. realizuje od března 2017 projekt Za tajemstvím motýlů financovaný statutárním městem Ostrava.

Jak jsme pozorovali zázrak přírody

Cílem projektu je vést děti (i jejich rodiče) k úctě k živé a neživé přírodě a rozvíjet jejich povědomí o tom, jak člověk přírodu svým chováním ovlivňuje. Základem jsou samozřejmě vědomosti, které děti prostřednictvím projektu získají, konkrétně o vývoji a životě motýlů a všem, co s nimi souvisí.

Pro předškolní věk je charakteristická bystrost, vnímavost a neutuchající touha po vědění a poznání. Nejpřirozenějším způsobem, jak děti seznámit s vývojem motýlů, byl tedy tzv. živý experiment. Poslední týdny žila mateřská škola i rodiče den co den pozorováním proměny housenky v kuklu a posléze kukly v motýla. Každé dítě tento zázrak přírody mohlo pozorovat doma se svými nejbližšími a zaznamenávat ho do své „Motýlí složky, která obsahuje vývojové etapy Babočky bodlákové se spoustou doprovodných pracovních listů, omalovánek, písní, básní a motýlích příběhů.

Pondělí 15. 5. 2017 bylo pro všechny děti naší školky a jejich rodiny dnem výjimečným. U příležitosti oslav Dne matek a Dne rodiny společně vypustili motýly do přírody, nejmladší děti tak učinily na školní zahradě, starší děti se vydaly do blízkého parku. Někteří motýlci čile vylétli ze síťky hned ven, některým se nechtělo, a tak je děti povzbudily hezkou písničkou. Celý experiment včetně společného vypouštění byl pro všechny silně emotivní a nezapomenutelný zážitek a samotní rodiče ocenili jeho výchovný a vzdělávací efekt.

V rámci tohoto zajímavého projektu čeká děti a rodiče ještě spousta dalších aktivit, například interaktivní přednáška o rostlinách, zřízení naučné „motýlí louky“ na školní zahradě, nové badatelské koutky a další.

Děkujeme všem, kteří mateřskou školu podporují a umožňují dětem a jejich rodinám prožít nevšední zážitky!

 

Stanislava Korcová, Jana Richterová

 

motýli