Investice v roce 2019

10/2 2020

Celkový počet dokončených investičních akcí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2019 se přehoupl přes dvě desítky. V centrálním obvodu se celkem proinvestovalo necelých 108 milionů korun. Z toho v Moravské Ostravě 50,6 milionů a v části Přívoz 44,8 milionů korun. Do regenerace sídliště Fifejdy II – XIII. etapy se investice přehouply přes 12,5 milionů korun. Jedná se celkové náklady za stavební práce po dokončení staveb.

Investice v roce 2019

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz ušetřil na základě výběrových řízení konaných podle zákona o zadávání veřejných zakázek nemalé finanční prostředky. V celkovém součtu se oproti cenám dle projektové dokumentace podařilo ušetřit na všech třiadvaceti položkách více než 15,5 milionů korun,“ říká za vedení obvodu starostka Moravské Ostravy a Přívozu Zuzana Ožanová.

Mezi největší investiční akce v roce 2019 v části obvodu Moravská Ostrava patří zateplení hlavní části budovy a přírodovědecké učebny s rekuperací v základní škole Zelená 42 v Ostravě v hodnotě 19,710 milionů korun. Díky veřejné soutěži došlo k úspoře 1,1 milionů korun. K další významné investiční akci patří regenerace sídliště Fifejdy II. – XI. etapa – část A v celkové hodnotě 8,6 milionů korun. Při této akci se díky veřejné soutěži oproti projektové dokumentaci podařilo ušetřit 951 tisíc korun.

Mezi největší investiční akce v roce 2019 v části obvodu Přívoz patří výměna oken, zateplení, oprava fasády starého objektu a rekonstrukce podlah ve Waldorfské základní škole a mateřské škole v Ostravě. Celkové náklady na stavební práce u tohoto projektu činily 18,5 milionů korun. U této položky se díky veřejné soutěži podařilo uspořit téměř 1,2 milionu korun. Další velkou investiční akcí v této části obvodu v roce 2019 byla výměna oken a zřízení plynových kotelen v domovním bloku v ulici Na Náhonu 8, 10, 14. Náklady se zde vyšplhaly do výše necelých 12,5 milionů korun s tím, že díky veřejné soutěži došlo k úspoře více než 812 tisíc korun.

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2020 vydá na investice ještě více finančních prostředků, než v loňském roce. Celkové investiční náklady rozpočtované v roce 2020 se budou pohybovat ve výši skoro 129 milionů korun, což tvoří 23 % z celkových výdajů rozpočtu.