Informace pro občany k žádostem o přenosné volební schránky

10/9 2020

Volič může požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Informace pro občany k žádostem o přenosné volební schránky

Žádost může volič zaslat elektronicky na e-mailovou adresu posta@moap.ostrava.cz, případně si o přenosnou schránku může zažádat telefonicky na čísle 599 442 852 nebo 599 442 851. Pokud je volič v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění covid-19 může žádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky, a to telefonicky Krajský úřad Moravskoslezského kraje od 22.09.2020.