I letos pomáháme prostřednictvím Tříkrálové sbírky

11/1 2021

Loni jsme tříkrálové koledníky vítali tradičně u nás na radnici. Letos k nám Kašpar, Melichar a Baltazar však osobně dorazit nemohli. Epidemická situace nedovolila koledníkům vyrazit do ulic, proto Tříkrálová sbírka letos probíhá v online prostoru. Pomoci lidem v nouzi se rozhodlo i vedení našeho městského obvodu, které se do sbírky svými příspěvky osobně zapojilo. A přidat se můžete i vy! 

I letos pomáháme prostřednictvím Tříkrálové sbírky

Na webové adrese https://www.trikralovasbirka.cz/, která je rozcestníkem pro darování všem Charitám v ČR, a to až do 30. dubna!

Finance Tříkrálové sbírky 2021 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na záměry (projekty):

1. Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa (250 000 Kč)

2. Podpora Šatníku Charity Ostrava (105 000 Kč)

3. Vybavení bytů sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie (50 000 Kč)

4. Obnova kuchyně v domově pro seniory sv. Václava (450 000 Kč)

5. Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše (450 000 Kč)

6. Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdravotním postižením (30 000 Kč, Charita sv. Alexandra)

7. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hl. budově Charity sv. Alexandra (270 000 Kč)

Každá koruna pomáhá! Přispět na Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra můžete také přímo na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 77708013.

Děkujeme!