Hledáme ředitele/lku MŠ Blahoslavova!

13/10 2021
Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na základě usnesení č. 3509/RMOb1822/55/21 ze dne 4. 10. 2021, v souladu s § 166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Mateřské školy Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvkové organizace. 
Hledáme ředitele/lku MŠ Blahoslavova!

Detailní informace na odkazu https://bit.ly/3a5Kn4C

(sekce Informační rozcestník - Školství - Aktuální informace - Oznámení o vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů/lek mateřských a základních škol)