Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Energetické úspory na ZŠO, Zelená

Poslední změna: Čtvrtek 11.07.2019 11:08

V období července až září budou na budově Základní školy Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace, probíhat stavební úpravy, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti hlavní budovy školy a také samostatné budovy přírodovědné učebny, která se v areálu školy nachází.

Realizací projektu „Energetické úspory – ZŠO, Zelená“ dojde k zateplení obvodového pláště a výměně výplní otvorů v hlavní části objektu a tam, kde při realizaci zateplení v roce 2014 nebyla výměna provedena. V rámci druhého, souběžného projektu, s názvem „Zateplení přírodovědné učebny ZŠO, Zelená“, budou zatepleny obvodové stěny a střešní konstrukce samostatné přírodovědné učebny. Oba projekty zahrnují také umístění rekuperačních jednotek v rámci navrženého systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Výše uvedené projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »