Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Dětský ráj má (staro)nové provozovatele

Poslední změna: Pátek 21.06.2019 09:51

Ostrava, 20. 6. 2019: Provoz Dětského ráje v centru Ostravy může pokračovat dál. Transparentní výběrové řízení na nového provozovatele tohoto areálu bylo včera zdárně ukončeno podpisem pachtovní smlouvy. O další provozování Dětského ráje ucházeli celkem dva zájemci, stávající provozovatelky (BLUEcat house s.r.o.) a společnost MRŇOUSEK CZ s.r.o. Úspěšnější byl nakonec BLUEcat house s.r.o.

Hodnotící komise, která je poradním orgánem rady centrálního obvodu, byla kromě členů vedení radnice doplněná o odborníky na gastronomii a volnočasové aktivity pro děti.  Při hodnocení nabídek tak bylo zohledněno více faktorů, důraz byl kladen na zvýšení kvality poskytovaných služeb pro děti i jejich rodiče a originalitu projektu. V podmínkách pro uchazeče se nově např. objevily požadavky na pojištění, zastropování ceny vstupu do herny a záloha na pachtovné. Posuzovalo se také to, jak záměr uchazečů zapadá do prostředí a okolí provozovny. 

Oba předložené koncepty byly velmi kvalitní, ale svým pojetím odlišné. BLUEcat house nabídl koncepci, která počítala mimo jiné s rozšířením venkovních aktivit a celkově se její pojetí vyznačovalo výrazným osobitým přístupem. Nabízená cena byla 2 000 Kč za měsíc. Mrňousek CZ provozuje síť jeslí a školek a má tak za sebou rozjezd řady dětských provozoven na více místech v kraji. Zavedený model, který jinde funguje, tak mohl přenést i do prostor současného Dětského ráje. Součástí nabídky bylo např. oddělení prostor kavárny a dětské herny. Cenová nabídka byla v tomto případě 8 000 Kč měsíčně.

Komise vybrala jako lepší koncept firmy BLUEcat house, ale vyhodnotila nabízenou výši pachtu vzhledem k parametrům pronajímaného prostoru jako neúměrně nízkou. Takto byly závěry komise představeny radě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a ta rozhodla svým usnesením o výsledku výběrového řízení ve prospěch firmy BLUEcat house s podmínkou dorovnání ceny pachtu na 8 000 Kč měsíčně.

Oba účastníci byli o výsledku výběrového řízení informováni. S vybraným uchazečem dále vedení obvodu komunikovalo zmíněnou korekci výše měsíčního pachtu a následně proběhlo osobní jednání, kde se konzultovaly podrobnosti a formality potřebné pro zahájení provozu pod hlavičkou nově podepsané smlouvy. Zástupkyně firmy BLUEcat house na úpravu nabízené ceny přistoupily a včera dohodu stvrdily podpisem nové smlouvy.

V pořadí druhý uchazeč se proti jeho výsledku odvolal s ohledem na vyšší nabízenou cenu. Cena ale nebyla jediným posuzovaným faktorem a rada obvodu v tomto případě využila své možnosti o ceně dále vyjednávat s uchazečem, který svým konceptem více odpovídal její představě o budoucí podobě provozovny Dětský ráj. Kvalitu konceptu, který navrhl Mrňousek CZ, to nijak nesnižuje, naopak s ním plánujeme v budoucnu spolupracovat v rámci našeho programu na rozvíjení služeb pro mladé rodiny s dětmi a obvod nabízí řadu jiných míst, které si zaslouží rozšíření aktivit pro děti. O možné formě spolupráce budeme dle předběžné domluvy se zástupci Mrňouska v příštím týdnu jednat.

Věříme, že restart provozu bude znamenat pro Dětský ráj a jeho staronové provozovatelky nový impuls. Radnice městského obvodu má záměr podobné aktivity pro rodiny s dětmi rozvíjet i v jiných částech města, aby tak uspokojila výraznou poptávku po těchto službách.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »