Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

DĚTSKÝ RÁJ NEKONČÍ - Vyjádření MOaP k provozu Dětského ráje

Poslední změna: Pátek 10.05.2019 15:18

Vzhledem ke značným negativním ohlasům na sociálních sítích vyvolaných bohužel poněkud jednostrannými informacemi ze strany současného provozovatele Dětského Ráje je vedení Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) nuceno zveřejnit i podrobnosti stávajícího provozování Dětského ráje. V návaznosti na zjištění prodeje závodu a zjištěné opakované porušení smlouvy provozovatelem bylo při řešení dohodou o ukončení nájmu i k těmto skutečnostem přihlédnuto a budou rovněž podstatné pro stanovení podmínek nového výběrového řízení.

  • Dosavadní provozovatel vyhrál výběrové řízení v roce 2013 na dobu deset let. Jeho nabídka nájemného byla 180 tisíc ročně, současně s požadavkem na investici do vybavení Dětského ráje ze strany MOaP ve výši 1,468 milionů Kč. Druhý účastník v pořadí (který vybrán nebyl) nabídl 300 tisíc Kč ročně a do vybavení by investoval zcela sám.
  • Obvod Moravská Ostrava a Přívoz dával zároveň provozovatelce každoročně příspěvek na správu Dětského ráje, a to ve výši 120 tisíc Kč za rok. Předmětem nájmu je celý venkovní areál Dětského ráje, budova A 78 m2 a budova B 100 m2 (kavárna, herna, sklad) a budova C 117 m2 (prostor pro využití jako byt či kanceláře), tj. celkem 295 m2 užitné plochy. Nájem provozovatele Dětského ráje byl tedy de facto 60 tisíc Kč za rok (5 tisíc Kč měsíčně).
  • Ačkoliv měl nájemce dle smlouvy v budovách dělat opravy do výše 10 tis Kč, tak nakonec i celou řadu z těchto oprav realizoval městský obvod. Celková výše všech oprav za dobu nájmu od roku 2013 ze strany MOaP byla ve výši 426.419,-Kč.
  • Obvod Moravská Ostrava a Přívoz provedl od roku 2013 do takto pronajatých komerčně využívaných prostor investice do vybavení dětského ráje v celkové výši 2.402.000,-Kč.
  • Mimoto získal provozovatel provozní dotace - od městského obvodu ve výši 70 tisíc Kč a od statutárního města 50 tisíc Kč, a dále i dar ve výši 98 tisíc Kč.

Provoz Dětského ráje je soukromé podnikání a komerční využívání pronajatých prostor - za vstup jednoho dítěte do herny uvnitř kavárny platí rodiče 50 Kč, nabízí programy v relacích od 1.000 Kč do 2.200 Kč, zpoplatňuje i účast na akcích a zisk generuje hlavně z provozu kavárny. Současné vedení obvodu Moravské Ostravy a Přívozu má zájem ke všem svým nájemcům přistupovat stejně, nemůže nadále riskovat zvýhodňování jednoho podnikatele na úkor jiných nájemců celého obvodu (jak v nájmech, tak i investicích) a zároveň si klade za cíl vést výběrová řízení zcela transparentně s veřejnou kontrolou. Vážíme si dosavadní práce stávajícího provozovatele a dle jeho vyjádření se do nového výběrového řízení hodlá také přihlásit, což vítáme.

Současně je samozřejmě nesporným zájmem obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, aby provoz Dětského ráje nebyl přerušen ani omezen a zajistíme, aby se tak nestalo – nezávisle na tom, zda vyhraje toto výběrové řízení stávající provozovatel nebo někdo jiný. Hodnotící komise výběrového řízení bude složena nejen ze zástupců vedení obvodu, ale i odborníků na předškolní výchovu dětí či gastronomie. Věříme, že tento proces povede v Dětském ráji, který je majetkem obvodu a do jehož vybavení obvod investoval z veřejných peněz několik miliónů Kč, ke zlepšení stávající úrovně, jak služeb pro rodiče s dětmi, tak nabídky kavárny.

Vedení obvodu vnímá tuto nepříjemnou situaci jako relikt zděděný po předchozích vedeních radnice.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »