Děti ze ZŠ Gebauerova, odloučeného pracoviště Ibsenova se těší z nově zrekonstruované budovy školy

5/1 2021

Rekonstrukce ZŠO Gebauerova, odloučeného pracoviště Ibsenova 36, byla jednou z nejdůležitějších investic roku 2020. Zahájena byla v dubnu a ukončena v prosinci. Městský obvod do celkové rekonstrukce hlavní budovy vložil necelých 35 mil. Kč.

Děti ze ZŠ Gebauerova, odloučeného pracoviště Ibsenova se těší z nově zrekonstruované budovy školy

Tuto budovu získal obvod od krajského úřadu v roce 2013 a už tehdy nebyla v dobrém stavu. Stavba nesplňovala současné energetické požadavky, ve špatném stavu byla také střecha, kde na několika místech v případě intenzivních srážek dokonce zatékalo. Voda se dostávala i do sklepních prostor, kde jsou šatny a technické dílny. Rekonstrukce byla již opravdu nutná a já jsem moc ráda, že se vše povedlo,“ říká místostarostka Alena Pataky.

Celou rekonstrukci hlavní budovy se podařilo dokončit během tři čtvrtě roku. „Došlo k sanaci suterénu, který je dnes suchý a děti se zde mohou opět bez obav o své zdraví učit v dílnách. Dále byla vybudována podzemní retenční nádrž, která bude jímat srážkovou vodu z části střechy budovy školy v nové samostatné akumulační nádrži. Museli jsme také provést novou splaškovou a dešťovou kanalizaci,“ dodává místostarosta David Witosz. Po zvládnutí oprav v suterénu přišla řada i na kotelnu, kde byly vyměněny původní plynové kotle za úspornější kondenzační. V rámci energetických úspor došlo i k zateplení budovy včetně suterénu, výměně dveří i oken spolu s parapety.

V rámci revitalizace se nezapomnělo ani na vybudování vhodného prostředí pro žáky. Ti nyní navštěvují nově vymalované třídy a chodby s opravenými radiátory, rekuperační jednotky zajišťují čerstvý vzduch.

Rekonstrukce byla částečně spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.