Děti z Klubu TALENTÍK v MŠ Varenská poznávají nová místa

23/4 2018

Mateřská škola Ostrava, Varenská 2a, p. o. se intenzivně věnuje nadprůměrně nadaným dětem. Děti, jež vykazují vzhledem ke svému věku nadprůměrné nadání a jeví zájem o hlubší učení a bádání, se scházejí v Klubu Talentík přibližně jedenkrát týdně. K poznávání základních přírodních věd využívají nejen novou speciální učebnu, ale i opravdová odborná prostředí.

Děti z Klubu TALENTÍK v MŠ Varenská poznávají nová místa

Jedním takovým zajímavým a výjimečným prostředím, které děti z Klubu Talentík poznaly v březnu 2018, byla laboratoř lékárny Apavar v centru města. Děti nejprve s maskotem lékárny, žabičkou Apavarkou, poznávaly nejrůznější léčivé bylinky a poté měly možnost ochutnat a dokonce i namíchat si své vlastní bylinkové čaje.

Věříme, že činnost klubu silně ovlivní nejen děti samotné, ale i jejich rodiče, kteří budou nadání svých dětí nadále rozvíjet a podporovat. Děkujeme statutárnímu městu Ostrava i městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za velkou podporu, bez které by výše uvedené aktivity nebylo možné realizovat.

Mgr. Stanislava Korcová, Bc. Jana Richterová

foto