Den zdraví

28/8 2023

Po úspěchu z let minulých se můžete i tento rok těšit na tolik oblíbenou akci s názvem DEN ZDRAVÍ. Přípravy jsou již v plném proudu a vy se tak můžete těšit na opravdu bohatý program. Navštivte v úterý 12. září mezi 14 a 18 hodinou Komenského sady v části u restaurace Dáma Pyková. 

Den zdraví

Tento oblíbený festival pořádá městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz společně s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Jedná se o pravidelnou osvětovou akci, jejímž cílem je podpořit zájem občanů o zdraví a zdravý životní styl. Těšit se můžete například na ukázku sanitky zdravotnické záchranné služby, základy první pomoci, informace o nabídkách preventivních a screeningových programů, ukázky kompenzačních pomůcek, bezpečnost silničního provozu, měření tlaku a cukru v těle, workshop rehabilitačního oddělení, ukázku canisterapie, pro nejmenší děti bude připravena nemocnice pro medvídky a mnoho dalšího.

 

Akce je organizována v rámci projektu „Rozvoj MA21 v MOaP v roce 2023“, který je finančně podpořen Moravskoslezským krajem.