Cena za propagaci a popularizaci vědy míří do Ostravy — získal ji historik Martin Jemelka.

9/11 2023

Gratulujeme docentovi PhDr. Martinu Jemelkovi, Ph.D. k získání Ceny předsedy Akademie věd ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která se každoročně uděluje v rámci Týdne Akademie věd ČR.

Cena za propagaci a popularizaci vědy míří do Ostravy — získal ji historik Martin Jemelka.

Významný ostravský historik Martin Jemelka z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR se zabývá moderními, hospodářskými, sociálními a náboženskými dějinami posledních dvou století v českých zemích a střední Evropě. O svých tématech přednášel v posledních týdnech i v Ostravském muzeu, mimo jiné také s docentkou Andreou Pokludovou, a to v rámci projektu „Po fajrontu do muzea!“. Další spolupráce mezi doc. Jemelkou a Ostravským muzeem se již rýsuje a bude to velké! Těšíme se a ještě jednou gratulujeme.
Doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D. (1979) je český historik a hudební publicista specializující se na sociální, hospodářské a náboženské dějiny 19. a 20. století, dějiny dělnictva, bydlení a každodennosti, historickou demografii, kulturní dějiny a dějiny koncernu Baťa. Studoval na univerzitě v Ostravě, působil na zahraničních univerzitách v Jeně a Vídni. Je autorem a spoluautorem více než desítky monografií a řady studií, kapitol a statí v domácích i zahraničních publikacích a periodikách. Je nositelem Ceny Josefa Pekaře (2009), Ceny Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (2018) a Mezinárodní ceny Egona Erwina Kische za literaturu faktu (2021). Systematicky se věnuje popularizaci vědy a spolupracuje s veřejnoprávními médii.

Dvoudílný televizní film Dukla 61. Dokumentární seriál Industrie. Webový portál Dělnické kolonie a YouTube kanál Tohle jsme prožili. Desítky přednášek pro odbornou a laickou veřejnost a více než stovka rozhlasových pořadů. To jsou aktivity na poli popularizace historických věd, které spojuje jméno ostravského historika moderních hospodářských, sociálních a náboženských dějin Martina Jemelky.

FOTO Josef Landergott, AV ČR