BYL SCHVÁLEN NOVÝ PROGRAM OCEŇOVÁNÍ STUDENTSKÝCH OSOBNOSTÍ

7/10 2021

Ostrava ocení až 100 tis. Kč vysokoškolské studenty udělením titulu a ceny Talent roku. ‍Návrhy konkrétních osobností z řad studentů bakalářského, magisterského i doktorandského studia lze podat do konce října 2021.

BYL SCHVÁLEN NOVÝ PROGRAM OCEŇOVÁNÍ STUDENTSKÝCH OSOBNOSTÍ

Zcela nový program ocenění vysokoškolských studentů za jejich studijní, vědeckou a společenskou prospěšnost, schválili ostravští zastupitelné. Program studenty motivuje i podpoří ve studiu. Titul a cena „Talent roku“ budou udělovány v každém akademickém roce.

Návrhy, které podá veřejnost, posoudí dle stanovených kritérií komise pro vzdělávání, vědu a výzkum a náměstkyně primátora pro školství a sport. Hodnoceny budou například studijní výsledky, publikační činnost, vědecké úspěchy, práce ve vědeckých týmech, ale také společensky prospěšná činnost neziskového charakteru. O udělení titulu a ceny rozhodnou poté zastupitelé.

 Detailní informace k programu naleznou zájemci v odkazu https://talentova.cz/podporujeme/stipendia-mesta/