30. září končí lhůta pro podávání žádostí v rámci programu COVID – Nájemné!

15/9 2020

Pozor! Již za dva týdny končí lhůta pro podávání žádostí o slevu z nájemného nebytových prostor v rámci dotačního programu COVID – Nájemné!

30. září končí lhůta pro podávání žádostí v rámci programu COVID – Nájemné!

K datu 15. září  jsme uzavřeli 234 dodatků ke smlouvám a čestné prohlášení pro dotaci z Ministerstva obchodu a průmyslu podepsalo 53 podnikatelů. Využijte tuto příležitost, čas máte jen do 30. září! Počítejte však i s časovou rezervou, protože zpracování čestného prohlášení je procesně náročné. Kontaktní osobou pro nájemce je za MOaP paní Renáta Vojáčková, referent majetkové správy, rvojackova@moap.ostrava.cz, 599442885.

Podstatou projektu COVID – Nájemné je participace: pronajímatel (obvod) sleví 30 % z nájmu, nájemce uhradí 20 % a stát mu přispěje 50 %. Sleva se vztahuje na období od 1. dubna do 30. června. Ze strany městského obvodu jsou se všemi nájemci postupně uzavírány dodatky ke smlouvám, pak mohou podepsáním čestného prohlášení zažádat o dotaci MPO.