„Varenská“ se zapojila do kampaně Celé Česko čte dětem

13/2 2017

v úterý 7.2.2017  se děti, rodiče a zaměstnanci Mateřské školy Ostrava, Varenská 2a, p.o. slavnostně zařadili mezi ostatní nadšence podporující společné čtení rodičů a dětí. 

„Varenská“ se zapojila do kampaně Celé Česko čte dětem

Vstup do kampaně odstartovala autorka dětských příběhů paní Jitka Severinová, která všem přítomným přečetla pohádku Tři prasátka ze své knihy Pohádky k malování. Názorně předvedla, jak lze četbu obohatit jednoduchými otázkami s lehkými prvky dramatizace. Jak dále pracovat s textem, jak na něj navázat a rozvíjet ho, zase ukázaly rodičům paní učitelky, které si ve svých třídách pro děti připravily zábavné a poučné úkoly vycházející z obsahu pohádky. Rodiče měli možnost se nejen seznámit s dalšími možnostmi práce s jakýmkoliv dětským textem, ale také poznali dennodenní práci učitelek, jež jim zůstává často skryta.

Odpoledne proběhlo v duchu společného „bytí“, děti si užily aktivní společnost rodičů a rodiče se vrátili zpět do dětských let.

Tato první společná aktivita byla jen malým střípkem ze široké škály činností, které zapojení do projektu s sebou nese. Postupně budou rodiče informováni o dalších krocích, jež mateřská škola v rámci projektu bude podnikat, a hlavně budou motivovaní k tomu, aby svým dětem alespoň 20 minut denně předčítali – což je již víc jak 11 let motto této kampaně.

Osobně chci poděkovat všem zaměstnancům školy za precizní přípravu celé akce a rodičům za to, že se do akce velmi aktivně zapojili. Těším se na další společné chvíle.

Mgr. Stanislava Korcová – ředitelka školy