„MOaP a OZO myslí na seniory 2021“

11/10 2021

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz uspěl v pátém ročníku Tematických výzev OZO Ostrava s projektem "MOaP a OZO myslí na seniory 2021" a získal tak 109 500 korun na pořízení cvičebních prvků do zahrad domů s pečovatelskou službou v ulicích Gajdošova a Dobrovského.

 

„MOaP a OZO myslí na seniory 2021“

„Výzva Myslíme i na vás, senioři!" je zaměřena na zkvalitnění života dříve narozených, tedy skupiny obyvatel, která to v období covidové pandemie nemá jednoduché.

Předmětem projektu bylo pořízení cvičících prvků do zahrad DPS Gajdošova a Dobrovského. Pořídili jsme fitness sestavy určené pro rozvoj a udržování fyzické kondice seniorů. Na sestavě mohou cvičit až tři osoby zároveň. Pořízení těchto sestav přispěje k fyzické i psychické kondici seniorů a zatraktivní pobyt seniorů v zahradách. Zároveň pomohou k aktivnějšímu a zdravějšímu využití volného času.

 .