Setkání s jubilanty

Jubilanti s trvalým pobytem na území našeho obvodu, kteří dosáhli věku 80 až 89 let, jsou každoročně pozváni na společné setkání do klubu Parník. Jubilanty nad 90 let navštěvuje vedení městského obvodu v jejich domácím prostředí.

Setkání s jubilanty v Parníku

Občanům našeho městského obvodu, kteří dosáhli věku 80 až 89 let, doručujeme jednou ročně na adresu jejich trvalého pobytu pozvánku s uvedením data a času konání akce "Setkání jubilantů", které se uskutečňuje v klubu Parník na Sokolské třídě v Moravské Ostravě. Při této příležitosti jsou pro jubilanty připraveny drobné dárky (dárkový balíček), malé občerstvení a kulturní program.

Gratulace jubilantům nad 90 let

v jejich domácím prostředí