Informace o školských radách základních škol zřízených městským obvodem

Informace o školských radách základních škol pro funkční období 2021 - 2024

 

Funkční období školských rad: rok 2021 – 2024

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace, IČ 61989088

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Jiří Rafaj
Mgr. Jana Dvořáková

Členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
Kateřina Ludwigová
Petra Mihalečková

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Petr Veselka
Ing. Valentina Vaňková

Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, IČ 70933901

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Jiří Šebesta
Mgr. Aleš Pavelka

Členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
Olga Karvaiová
Marcela Samková

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Mgr. Petr Kuś
Mgr. Martin Kučera

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, IČ 70933928

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Luboš Hlaváč
Mgr. Marcela Zončová

Členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
Ing. Monika Bártová
Ing. Jiří Bubík, MBA

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Jiří Malášek
JUDr. Lukáš Jansa

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, IČ 61989061

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Michaela Kalvodová
Mgr. Lucie Svobodová

Členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
RNDr. Mgr. Tomáš Adamus Ph.D.
Mgr. Kateřina Kaletová

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Ing. Vít Macháček
Bc. Zuzana Němečková

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace, IČ 70933979

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Dagmar Dittrichová
Mgr. Nina Ostružková

Členové z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků:
Daniela Musialková
Eva Šedová 

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Mgr. Barbora Vyka
Ing. Valentina Vaňková

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, IČ 61989037

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Petra Lexová
Kateřina Zemčíková

Členové z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků:
Martin Vlček
Lucie Anna Tajdusová

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Mgr. Alena Pataky
Ladislav Jodlovski

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70933944

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Helena Šmídová
Mgr. Zdeňka Gelová

Členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
Gabriela Gavelčíková
Jiří Banáš

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Mgr. Jan Tabášek
Mgr. Barbora Vyka

Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace, IČ 70933987

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Zdeňka Burová
Mgr. Soňa Horáková

Členové z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků: 
Lenka Čapková
Lenka Jaglařová

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Ing. Rostislav Řeha
Mgr. Alena Pataky 

Bližší informace a kontakty na uvedené členy školských rad Vám, v případě potřeby, poskytnou jednotlivé základní školy.