Informace o školských radách základních škol zřízených městským obvodem

Informace o školských radách základních škol na funkční období 2018 - 2020

Funkční období školských rad: rok 2018 – 2020

 

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace, IČ 61989088

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Jana Dvořáková
Mgr. Jiří Rafaj

Členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků:
Kateřina Ludwigová
Petr Venera

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Mgr. Hana Strádalová
Mgr. Iva Tichá


Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace, IČ 70933901

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Bc. Aleš Pavelka
Mgr. Jiří Šebesta

Členové z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků:
Jozef Ištok
Simona Kandráčková

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Liběna Hájková
Alena Klepšová

Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace, IČ 70933928

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Vladislava Slováková
Mgr. Kamil Tabášek

Členové z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků:
Jan Kolář
Anna Mazurová

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Dalibor Mouka
Eva Pašková, DiS.

Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace, IČ 61989061

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Jarmila Richtárová
Mgr. Lucie Svobodová

Členové z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků:
Bc. Vít Svrčina
PharmDr. Lucie Dvořáková Dostalíková

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Ing. Robert Adámek
Ing. Vít Macháček

 

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace, IČ 70933979

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Dagmar Dittrichová
Mgr. Radmila Jeřábková

Členové z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků:
Daniela Musialková
Markéta Lipowczan

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Ing. Aleš Grym
Bc. Marie Václavková 

Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace, IČ 61989037

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Jakub Mezírka
Mgr. Petra Lexová
Mgr. Anna Václavíková

Členové z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků:
Mgr. Taťána Balvínová
Břetislav Gavron
JUDr. Jana Hrbáčková

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Bc. Lucie Feiková
Mgr. Edita Kozinová
JUDr. Jana Kudrnová, Ph.D.
 

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, příspěvková organizace, IČ 70933944

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Jana Kornutová
Mgr. Jana Seidlová

Členové z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků:
Gabriela Gavelčíková
Martin Vonášek

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Bc. Lucie Kubínková 
Ing. Lenka Maciejovská

Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace, IČ 70933987

Členové z řad pedagogických pracovníků:
Mgr. Zdeňka Burová
Mgr. Soňa Horáková

Členové z řad zákonných zástupců žáků a zletilých žáků: 
Markéta Lahodová 
Bohumil Vaněk 

Členové z řad zástupců zřizovatele:
Vladimíra Dluhošová
Simona Uhrová 

Bližší informace a kontakty na uvedené členy školských rad Vám, v případě potřeby, poskytnou jednotlivé základní školy.