Sídliště Šalamouna - etapizace úprav

Etapizace úprav sídliště Šalamouna

Regenerace sídliště Šalamouna – 5.B etapa

 

Předmětem této etapy je revitalizace vnitrobloku přiléhajícího k ulicím Dr. Malého, Na Jízdárně, Zelená a Nedbalova úpravou zpevněných ploch, zeleně a vložením estetických prvků. Budou rozšířeny parkovací plochy, proběhne rekonstrukce stávajících parkovišť, vozovky a chodníků, úprava osvětlení a inženýrských sítí. V centru vnitrobloku bude vybudováno dětské hřiště s hracími prvky na odolné pryžové dopadové ploše. Budou provedeny sadové úpravy výsadbou nových stromů, květinových záhonů a revitalizací trávníků. Doplněn bude rovněž nezbytný mobiliář.

 

Zahájení investiční akce: 31. 7. 2017

Doba realizace: cca 3,5 měsíce (dle klimatických podmínek)

Zhotovitel:  SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 26792711

 

Žádáme občany dotčené části sídliště o poskytnutí součinnosti zhotoviteli stavby a zároveň se omlouváme za dočasné ztížené podmínky způsobené stavbou.  Zároveň žádáme občany, aby respektovali dočasná dopravní omezení, která jsou rozdělena na 4 etapy.

 

1)    ul. Karolínská v termínu 31. 7. 2017 – 3. 9. 2018

2)    ul. Zelená v úseku ulic Na Jízdárně – parkoviště VOŠ v termínu:

       a)      8. 8. 2017 – 3. 9. 2017 – pouze parkoviště

       b)      16. 8. 2017 - 3. 9. 2017 - komunikace

3)    ul. Na Jízdárně v úseku ulic Zelená – Dr. Malého – levá strana od 4. 9. do 2.10.     2017

4)  ul. Na Jízdárně v úseku ulic Zelená – Dr. Malého – pravá strana v termínu 3. 10. 2017 – 31. 10. 2017

 

Děkujeme za pochopení.

Plánek