Základní informace o MA21

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz se do MA21 zapojil v roce 2019, jakožto teprve druhý městský obvod v rámci Statutárního města Ostravy. Hlavním cílem zapojení městského obvodu do MA21 není postup v rámci jednotlivých kategorií databáze MA21, ale naplňování principů a cílené směrování v rámci udržitelného rozvoje, který MA21 podporuje.

V současné době se městský obvod nachází v kategorii "D".

 

Politik pro MA21 v MOaP: Ing. Rostislav Řeha, místostarosta městského obvodu

Koordinátor MA21 v MOaP: Mgr. Jan Horák, projektový manažer odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit

 

Z důvodu zapojení městského obvodu do MA21 došlo také k rozšíření jedné z komisí Rady městského obvodu právě o téma MA21. Nově vzniklá "Komise pro otevřenou radnici a MA21" se tedy od listopadu 2019 zabývá také záležitostmi týkajícími se právě MA21.