Historický vývoj sídliště

Sídliště patří k těm několika ostravským sídlištím, které vyrostly na asanovaných plochách u

centra města. Pozemky byly dříve využívány k těžbě stěrkopísku. K přetvoření této části města byly v letech 1964 – 1966 v Útvaru hlavního architekta zpracovány návrhy na zástavbu tří obytných obvodů Fifejd. Během roku 1964 byl zpracován podrobný územní plán Fifejd.

Generálním projektantem sídliště se stal Stavoprojekt Ostrava.

Stavba sídliště byla zahájena v roce 1976 a ukončena v roce 1985.

 

Historickou mapu naleznete ZDE

Historická mapa