Příspěvkové organizace zřízené městským obvodem

Příspěvkové organizace zřízené městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz

Městský obvod vykonává podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zřizovatelskou funkci vůči jím zřízeným příspěvkovým organizacím. Úkoly zřizovatele plní rada městského obvodu, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu městského obvodu.

Mateřské školy

Základní školy

Volný čas

Technické služby

Zřizovací listiny všech příspěvkových organizací včetně platných dodatků jsou dostupné ZDE.

Mateřské školy

NázevSídloŘeditel/kaTelefon
Mateřská škola Ostrava,
Blahoslavova 6,
příspěvková organizace

Blahoslavova 6/1594,
702 00 Ostrava

75027305

596 120 453
Mateřská škola Ostrava,
Dvořákova 4,
příspěvková organizace
Dvořákova 4/1037,
702 00 Ostrava
75027313 Bc. Andrea Calábková 596 123 326
Mateřská škola Ostrava,
Hornická 43A,
příspěvková organizace
Hornická 43A/2679,
702 00 Ostrava
70934011 Mgr. Iva Chadzipanajotidisová
596 621 005
Mateřská škola Ostrava,
Křižíkova 18,
příspěvková organizace
Křižíkova 18/2813,
702 00 Ostrava
75027330 Mgr. Petra Šrámek Zahradníková 596 127 266
Mateřská škola Ostrava,
Lechowiczova 8,
příspěvková organizace
Lechowiczova 8/3110,
702 00 Ostrava
66739721 596 612 386
Mateřská škola Ostrava,
Na Jízdárně 19a,
příspěvková organizace
Na Jízdárně 19a/2807,
702 00 Ostrava
63029049 Mgr. Blanka Gelnarová 596 632 651
Mateřská škola Ostrava,
Poděbradova 19,
příspěvková organizace
Poděbradova 19/1103,
702 00 Ostrava
75027348 Mgr 596 124 387
Mateřská škola Ostrava,
Repinova 19,
příspěvková organizace
Repinova 19/3043,
702 00 Ostrava
75027356 596 123 679
Mateřská škola Ostrava,
Šafaříkova 9,
příspěvková organizace
Šafaříkova 9/1050,
702 00 Ostrava
75027364 Bc. Lenka Šebestíková 596 136 724
Mateřská škola Ostrava,
Špálova 32,
příspěvková organizace
Špálova 32/1073,
702 00 Ostrava
66934885 Jarmila Karnovská 595 136 782
Mateřská škola Ostrava,
Varenská 2a,
příspěvková organizace
Varenská 2a/2977,
702 00 Ostrava
70934002 602 412 563

Základní školy

Základní škola a mateřská
škola Ostrava,
Ostrčilova 10,
příspěvková organizace
Ostrčilova 10/2557,
702 00 Ostrava
61989037 596 113 411
Základní škola Ostrava,
Gajdošova 9,
příspěvková organizace
Gajdošova 9/388,
702 00 Ostrava
61989088 Mgr. Anna Krasulová 596 627 610
Základní škola Ostrava,
Gebauerova 8,
příspěvková organizace
Gebauerova 8/819,
702 00 Ostrava
70933901 Mgr. Radka Hanusová 596 134 328
Základní škola Ostrava,
Gen. Píky 13A,
příspěvková organizace
Gen. Píky 13A/2975,
702 00 Ostrava
70933928 Mgr. Jan Veselý 596 612 102
Základní škola Ostrava,
Matiční 5,
příspěvková organizace
Matiční 5/1082,
728 13 Ostrava
61989061 596 127 382
Základní škola Ostrava,
Nádražní 117,
příspěvková organizace
Nádražní 117/1217,
702 00 Ostrava
70933979 Mgr. Libor Novotný 596 116 289
Waldorfská základní škola a mateřská škola 
Ostrava,
příspěvková organizace
Na Mlýnici 36/611,
702 00 Ostrava
70933944

Mgr. Lenka Holeksová

597 578 540
Základní škola Ostrava,
Zelená 42,
příspěvková organizace
Zelená 42/1406,
702 00 Ostrava
70933987 PaedDr. Aleš Koutný
596 633 962

Volný čas

NázevSídloŘeditelTelefon
Centrum kultury a vzdělávání 
Moravská Ostrava,
příspěvková organizace

Sokolská třída 
26/175,
702 00 Ostrava

68917066 596 138 821

Technické služby

NázevSídloŘeditelTelefon

Technické služby
Moravská Ostrava a Přívoz, p. o.

Zřizovací listina

Harantova 28/3152,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
00097381 Bc. Petr Smoleň 596 126 109