Zpracování urbanistické koncepce další částí sídliště Šalamouna

10/1 2019

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz chce nadále pokračovat v již započaté regeneraci našich sídlišť za pomocí dotací z programu Státního fondu rozvoje bydlení. S pomocí prostředků ze státního rozpočtu chceme investovat do postupného zatraktivnění dalších veřejných prostranství na Vašem sídlišti Šalamouna. Zejména se jedná o investice do zeleně, mobiliáře, chodníků, komunikací, osvětlení a hřišť.  Tato regenerace sídliště nezahrnuje rekonstrukce a opravy domů na sídlišti, kde jsou nutné postupné investice jejich jednotlivých vlastníků.

Zpracování urbanistické koncepce další částí sídliště Šalamouna

Před zahájením prací na vlastním návrhu úprav nás velmi zajímá, jakýma očima své sídliště vidíte Vy, jeho obyvatelé – co Vám vadí, co je pro Vás prioritou k řešení a co považujete naopak za dobré z celkového pohledu i pohledu na okolí svého domu. Pro získání Vašich názorů Vám budou do schránek v první polovině ledna 2019 distribuovány anketní lístky – vždy jeden pro domácnost. Výsledky ankety budou jedním z důležitých podkladů pro návrh na vylepšení a zatraktivnění právě Vaší části sídliště. Každý vyplněný anketní lístek, za který Vám předem velmi děkujeme, bude pečlivě přečten a vyhodnocen v rámci  zpracování celkových výsledků ankety. 

Na anketním lístku, který obdrží do svých schránek obyvatelé, kteří bydlí ve vymezeném území, budou uvedeny informace o termínu jeho odevzdání (28.ledna 2019) a o místech, kde budou umístěny sběrné boxy pro jejich sběr. Na těchto místech budou k dispozici další volné formuláře anketních lístků.

 

ANKETNÍ LÍSTEK

MAPKA VYMEZENÉHO ÚZEMÍ