Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Zpracování urbanistické koncepce další částí sídliště Šalamouna

Poslední změna: Čtvrtek 10.01.2019 07:14 vypršelo

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz chce nadále pokračovat v již započaté regeneraci našich sídlišť za pomocí dotací z programu Státního fondu rozvoje bydlení. S pomocí prostředků ze státního rozpočtu chceme investovat do postupného zatraktivnění dalších veřejných prostranství na Vašem sídlišti Šalamouna. Zejména se jedná o investice do zeleně, mobiliáře, chodníků, komunikací, osvětlení a hřišť.  Tato regenerace sídliště nezahrnuje rekonstrukce a opravy domů na sídlišti, kde jsou nutné postupné investice jejich jednotlivých vlastníků.

Před zahájením prací na vlastním návrhu úprav nás velmi zajímá, jakýma očima své sídliště vidíte Vy, jeho obyvatelé – co Vám vadí, co je pro Vás prioritou k řešení a co považujete naopak za dobré z celkového pohledu i pohledu na okolí svého domu. Pro získání Vašich názorů Vám budou do schránek v první polovině ledna 2019 distribuovány anketní lístky – vždy jeden pro domácnost. Výsledky ankety budou jedním z důležitých podkladů pro návrh na vylepšení a zatraktivnění právě Vaší části sídliště. Každý vyplněný anketní lístek, za který Vám předem velmi děkujeme, bude pečlivě přečten a vyhodnocen v rámci  zpracování celkových výsledků ankety. 

Na anketním lístku, který obdrží do svých schránek obyvatelé, kteří bydlí ve vymezeném území, budou uvedeny informace o termínu jeho odevzdání (28.ledna 2019) a o místech, kde budou umístěny sběrné boxy pro jejich sběr. Na těchto místech budou k dispozici další volné formuláře anketních lístků.

 

ANKETNÍ LÍSTEK

MAPKA VYMEZENÉHO ÚZEMÍ

 

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »