Prvního října jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů

7/10 2019

V Domě kultury města Ostravy jsme si v úterý 1. října 2019 připomněli Mezinárodní den seniorů. Tato významná událost probíhá po celém světě už od roku 1990 na základě usnesení Valného shromáždění OSN. V tento významný den dorazilo do sálu na devět stovek hostů, kteří byli rozdělení do tří bloků.

Prvního října jsme si připomněli Mezinárodní den seniorů

Převážnou většinu tvořili obyvatelé obvodu Moravské Ostravy a Přívozu, ale zavítali mezi ně i senioři z Polska a Slovenska. Jednotlivé bloky zahájila paní starostka Zuzana Ožanová a místostarostka obvodu Alena Pataky. Hosté během téměř dvou hodinového představení mohli vidět ukázku magie – několikanásobného vítěze v moderní magii – Ondřeje Sládka, tanečnice vystoupily se slavným kankánem, ostravské šlágry na harmoniku a anekdoty ze staré Ostravy v podání Edy Rakuse a poslechli si také příjemnou hudbu operní a operetní zpěvačky Ludmily Zálesné za doprovodu Zdeňka Lánského a Jaroslava Domanského. Proběhla také ukázka Pole dance – ukázka tance a akrobacie u tyče.  

Každá část se nesla v jiném duchu, i když program byl pro všechny stejný. Ta první proběhla v rámci evropského projektu přeshraniční česko-polské spolupráce s názvem „Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř“ (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001969). Polští přátelé si toto představení moc užili a těší se na další vzájemné návštěvy. V druhé části jsme přivítali seniory ze slovenské Čadce. Ti do Ostravy přijeli v rámci jiného projektu s názvem „Se seniory z Ostravy po Čadcu“ (CZ/FMP/11b/03/046). Třetí část radnice Moravské Ostravy a Přívozu uspořádala s podporou Moravskoslezského kraje v projektu „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2019“.

Společné setkávání s polskými a slovenskými přáteli bude pokračovat i nadále. Hned na začátku příštího roku budou senioři vařit regionální české a polské pokrmy v Ratiboři pod vedením profesionálního kuchaře. A se slovenskými partnery se Češi setkají v Čadci například na Kulturním dni seniorů.