Pro vyjádření souhlasu k výplatě doplatků na bydlení nemáme potřebné informace

6/5 2015

Radní městského obvodu dnes poprvé rozhodovali o udělení souhlasu k výplatě doplatků na bydlení pro lidi, kteří bydlí na ubytovnách. Podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi mají obce od 1. května udělovat souhlas či nesouhlas na základě žádosti úřadu práce.

Pro vyjádření souhlasu k výplatě doplatků na bydlení nemáme potřebné informace

V případě nesouhlasu úřad práce doplatek na bydlení v ubytovně nevyplatí. „Během pondělka nám přišlo k vyjádření celkem 22 žádostí. Protože zákon nestanovuje žádná kritéria ani procedurální pravidla, podle kterých bychom měli jednotlivé žádosti posuzovat, přijala naše rada usnesení, kterým rozhodla za těchto okolností se k žádostem úřadu práce nevyjadřovat. Úřad práce ani náš sociální odbor nám nemohou poskytovat osobní údaje o sociální situaci žadatele, o které bychom se při rozhodování o vydání souhlasu či nesouhlasu mohli opřít,“ uvedla starostka Petra Bernfeldová.

Podle informací z Krajské hygienické stanice jsou na území našeho obvodu tři ubytovny a jeden bytový dům, kde jsou schváleny provozní řády.