Luční trávníky podpoří biodiverzitu rostlin a živočichů

26/4 2019

Náš městský obvod letos nastavil ve vybraných lokalitách, především v částech parků, nový způsob údržby zelených ploch. Vzniklé luční trávníky zde posečeme pouze dvakrát ročně.

Luční trávníky podpoří biodiverzitu rostlin a živočichů

Z našeho okolí pomalu mizí různé druhy rostlin a hmyzu, kterými jsme v minulosti byli normálně obklopeni. Přispívá k  tomu také městský způsob udržování zelených ploch, který představuje šestkrát do roka velmi nakrátko posekaný trávník. „Sekání trávníku vysušuje plochy a ničí přirozený domov velkého množství živočichů, mnoha rostlinám vůbec nedovolí se rozvinout. Významně to snižuje biodiverzitu a zůstává nám pak ve městě jen několik málo odolných druhů, které takové zacházení snesou. Letos proto chceme vytvořit na zkoušku menší oblasti, jakési louky, kde trávu sesečeme nakrátko jen dvakrát do roka a budeme sledovat, které druhy rostlin, brouků a motýlů se k  nám postupně vracejí,“ vysvětluje místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Rostislav Řeha.

Vymezené plochy byly pečlivě vybrány ve spolupráci s  Technickými službami Moravská Ostrava a Přívoz, které se o trávníky na území centrálního obvodu a jejich údržbu starají. Jedná se hlavně o části parků, které budou viditelně označeny cedulkami a bude jasně patrný přechod mezi částí louky a zbylou zelení. „Naše louky budou normálně průchozí, jen tam prostě bude vyšší porost. Vnímáme i případné obavy alergiků, aby jim vyšší porost s  mnoha květinami třeba nepřitížil. Ve skutečnosti však alergiky mnohem více trápí nakrátko sekaný trávník, který je častým zdrojem roztočů a hub,“ dodává Rostislav Řeha.

Luční trávníky vzniknou například v Komenského sadech, v parku Milady Horákové, poblíž nádraží Ostrava-střed nebo hotelu Park INN na ulici Hornopolní. Všechny lokality najdete v mapce zde. Celý experiment bude na konci roku vyhodnocen.