Zajímavé odkazy

Instituce

Pražský hrad http://www.hrad.cz/

Vláda České republiky http://www.vlada.cz/

Úřad Vlády ČR http://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/default.htm

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw

Senát Parlamentu ČR http://www.senat.cz/

Ministerstvo financí http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/

Ministerstvo dopravy http://www.mdcr.cz/

Ministerstvo kultury http://www.mkcr.cz/

Ministerstvo obrany http://www.army.cz/

Ministerstvo pro místní rozvoj http://www.mmr.cz/

Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/cs/

Ministerstvo průmyslu a obchodu http://www.mpo.cz/

Ministerstvo spravedlnosti http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

Ministerstvo vnitra http://www.mvcr.cz/

Ministerstvo zahraničních věcí http://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo zdravotnictví http://www.mzcr.cz/

Ministerstvo zemědělství http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy http://www.msmt.cz/

Ministerstvo životního prostředí http://www.mzp.cz/

 

Portál veřejné správy http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/place

Portál Evropské unie http://europa.eu/

 

Úřady

Magistrát města Ostravy www.ostrava.cz

Krajský úřad www.kr-moravskoslezsky.cz

Úřad práce http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/ostrava

Okresní správa sociálního zabezpečení http://www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/moravskoslezsky-kraj/ossz-ostrava.htm

Katastrální úřad https://www.cuzk.cz/

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových https://www.uzsvm.cz/ostrava-317-177-85

Česká daňová správa https://www.financnisprava.cz/

Český statistický úřad https://www.czso.cz/csu/czso/domov

 

Soudy

Okresní soud v Ostravě http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?j=167&o=157&k=1610

Krajský soud v Ostravě http://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=19&j=29&k=337

 

Policie, hasiči

Krajské ředitelství Policie ČR http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-msk.aspx

Městské ředitelství Ostrava http://www.policie.cz/clanek/mestske-reditelstvi-policie-ostrava-146470.aspx

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje http://www.hzscr.cz/hzs-moravskoslezskeho-kraje.aspx

Tísňová volání http://www.hzscr.cz/clanek/tisnova-volani-v-ceske-republice.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

 

Další instituce

Kancelář finančního arbitra http://www.finarbitr.cz/cs/

Krajská hygienická stanice Ostrava http://www.khsova.cz/

Národní památkový ústav Ostrava https://www.npu.cz/cs

Portál lékařů http://www.navstevalekare.cz/

Veřejný ochránce práv http://www.ochrance.cz/

 

Kanceláře senátorů a poslanců

Ing.  Zdeněk Nytra, senátor Parlamentu České republiky. Telefon:  727 852 390, e–mail: senat.nytra@gmail.comhttp://www.zdeneknytra.cz/

 

Ing. Leopold Sulovský, senátor Parlamentu České republiky. Mjr. Nováka 1455/34, 700 30 Ostrava - Hrabůvka, Úřední hodiny: Pondělí  10 - 15 hod., tel.: +420 608 075 314, e-mail: sulovskyl@senat.cz,  http://www.leopoldsulovsky.cz/

 

Ing. Zuzany Ožanová, poslankyně Parlamentu České republiky. Dlouhá 194/3, ve čtvrtém patře. Návštěvní hodiny pro veřejnost jsou každé pondělí 15:00 – 17:00. Schůzky mimo tyto hodiny lze domluvit s asistentem poslankyně Petrem Veselkou na telefonu 724 858 777 nebo přes e-mail: veselka@ano-ostrava.cz