Akce pro seniory

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz připravuje pro dříve narozené občany kromě pravidelných setkání s jubilanty také řadu zájezdů, které jsou pro účastníky zdarma. Každý si letos může vybrat z pestré nabídky jeden zájezd, kterého se zúčastní.

Pro koho jsou zájezdy pro seniory určeny?

Zájezdy jsou určeny pro seniory (65 let a výše) s trvalým pobytem na území městského obvodu Moravská a Přívoz.

Aktuální nabídka zájezdů:

Registrace od pondělí 18.10.!

Středa 10. listopadu  - Expozice Technického muzea TATRA v Kopřivnici a Muzeum klobouků v prostorách Žerotínského zámku v Novém Jičíně. Zájemci se mohou hlásit na tento zájezd od pondělí 18. října v úředních hodinách. Navštívíte současnou expozici Technického muzea TATRA v Kopřivnici, kterou tvoří typologicky kompaktní sbírka osobních automobilů, jimiž se automobilka TATRA zapsala do světových dějin automobilismu 20. století. Další zastávkou pak bude Muzeum klobouků v prostorách Žerotínského zámku v Novém Jičíně, které je považováno za největší svého druhu na světě. Mimo to budete moci navštívit další aktuální výstavy a expozice.

Kde se můžete na zájezdy přihlásit?

Přihlásit se můžete na informacích v budově úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. E. Beneše 555 (bývalá Česká spořitelna naproti Elektry), vždy v předem určených termínech, které zveřejňujeme ve Zpravodaji Centrum, na webu úřadu, v aplikaci Mobilní rozhlas a na Facebooku městského obvodu. Letos se pro velký zájem může  jedna osoba zúčastnit pouze jednoho zájezdu.

Protiepidemická opatření

Zájezdy budou probíhat v souladu s aktuálními platnými opatřeními s ohledem na konkrétní epidemickou situaci (průběžné informace o podmínkách účasti budeme zveřejňovat zde na webu, dále na Facebooku obvodu a také prostřednictvím služby Mobilní rozhlas). Bližší pokyny budou předány také s přihláškou.

Před odjezdem budeme kontrolovat u každého účastníka zájezdu, zda vyhovuje podmínkám stanoveným Ministerstvem zdravotnictví ČR v návaznosti na zamezení šíření epidemie covid -19, tj. že je schopen prokázat svou bezinfekčnost předložením:

  • potvrzení o očkování - u dvoudávkových vakcín bude nutné předložit potvrzení o absolvování očkování nejméně 14 dní od druhé dávky (ne od dávky první!), u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dnů. Potvrzení vám vydali na očkovacím místě nebo si ho můžete stáhnout a vytisknout z očkovacího portálu občana https://ocko.uzis.cz/ na internetu. V případě, že máte problém s vytištěním potvrzení o očkování, obraťte se na kontaktní osoby uvedené níže nejpozději 2 dny před zájezdem.

nebo 

  • potvrzení o podstoupení PCR testu dle aktuálně platných pravidel s negativním výsledkem,

nebo 

  • potvrzení o podstoupení antigenního testu dle aktuálně platných pravidel s negativním výsledkem,

 nebo 

  • nebo potvrzení o prodělání onemocnění covid-19, které není starší 180 dnů.

U chytrých telefonů, které umožňují stáhnout aplikaci TEČKA, provozovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR, je možné se prokázat údaji v této aplikaci, pokud jste zde registrovaní.

POZOR!!!

V případě nesplnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek nebude moci dotyčná osoba se zájezdem odjet!

Pokud by se podmínky ministerského nařízení změnily v době před odjezdem, budeme vás informovat

(e-mailem, telefonicky, na webu, na Facebooku).

 

Navíc stále platí povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem. Sundat si ho můžete pouze venku, pokud v okruhu 1,5 metrů od vás nikdo jiný není.

Kontaktní osoby     

Ing. Vladan Kořený          TEL.: 602 782 095

nebo

Ing. Bc. Hana Lajčíková   TEL.: 702 215 331 

 

email:                                 akce@moap.ostrava.cz

FB:                                    @moap.ostrava  (stránka Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz)

 

Již proběhlé zájezdy:

Středa 20. října: Exkurze do ruční papírny ve Velkých Losinách a návštěva Pradědovy galerie u Halouzků v Jiříkově u Rýmařova

Pátek 10. září:  Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně včetně výjezdu k dolní i horní nádrži. 

Středa 25. srpna: Prohlídka zámku v Hradci nad Moravicí a botanické zahrady v Arboretu Nový Dvůr. 

Čtvrtek 29. července: Exkurze do společnosti Marlenka (návštěvnické centrum, výroba medových dortů, ochutnávka).

Zájezdy pro seniory jsou spolufinancovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje  - projekt „Podpora volnočasových aktivit seniorů v MOaP v roce 2021, číslo smlouvy (01852/2021)“.