Volný čas

Akce pro seniory

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz připravuje pro dříve narozené občany kromě pravidelných setkání s jubilanty také řadu zájezdů, které jsou pro účastníky zdarma. Senior 65+ s trvalým bydlištěm v obvodu – hlásit se může prioritně na jeden zájezd v roce 2023, na další zájezdy se může přihlásit jako náhradník – tj. pokud není vyčerpaná kapacita, jsou volná místa poskytnuta náhradníkům dle pořadí přihlášení.