Veřejná projednání

Veřejné projednání Regenerace sídliště Fifejdy II – XII. etapa
23 2 2021

Veřejné projednání Regenerace sídliště Fifejdy II – XII. etapa

Veřejné projednání Regenerace sídliště Fifejdy II – XII. etapa se uskuteční na online vysílaní zde dne 24.2.2021 od 16:00

Podněty k úpravám je možno zasílat zde

Situace - návrh projektu zde.

Vizualizace dětského hřiště zde.

Plánek s vyznačením jednotlivých etap regenerace sídliště zde.

Veřejné projednání úprav parku Petra Bezruče
28 1 2021

Veřejné projednání úprav parku Petra Bezruče

Veřejné projednání úprav parku Petra Bezruče se uskuteční na online vysílaní zde dne 16.2.2021 od 16:00

Podněty k úpravám je možno zasílat zde.

Plánek projektu naleznete zde.

Průvodní zpráva k projektu zde.

Vyjádření k záměru Úprava parku Petra Bezruče MAPPA zde.