Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Hledají se mámy a babičky - dobrovolnice

Poslední změna: Pondělí 12.02.2018 12:14

Organizace HoSt Home-Start ČR nabízí naprosto unikátní službu, která funguje na principu dobrovolné přátelské pomoci vyškoleného dobrovolníka (zpravidla ženy - dobrovolnice) rodiči - klientovi. Dobrovolnice s vlastní rodičovskou zkušeností provázejí rodiny klientů náročnými i každodenními situacemi především prostřednictvím naslouchání a sdílení zkušeností. Chápou a nesoudí, což jsou zbraně mnohdy silnější než sebeprofesionálnější metody sociální práce.

Organizace HoSt - Home Start ČR je součástí členské asociace Home-Start Worldwide, která má již téměř padesátiletou historii a působí ve více než dvaceti zemích světa. V České republice ji před patnácti lety pomáhal zakládat guru české dětské psychologie pan profesor Matějček, jehož vnučka paní Alžběta Candia Muṅoz ji dodnes řídí. Vedle centrály v Praze mohou její nabídky využívat také rodiny z Brna, Hradce Králové a od roku 2013 také z Ostravy, kde je členem komunitního plánování a spolupracuje s oddělením sociálně-právní ochrany dětí magistrátu i jednotlivých městských obvodů. Ostravské „Hostovské“ dobrovolnice byly již 3x oceněny titulem Dobrovolník roku.

Dobrovolnice docházejí za klienty zpravidla jedenkrát týdně na dvě až tři hodiny. Věnují se spolu činnostem, ve kterých si je maminka – klientka v péči o děti a domácnost nejméně jistá. Společně vaří, pomáhají zbavit se plenek, drží palce při zvykání ve školce, nebo spolu třeba objevují radost ze společné hry. Tímto způsobem vstoupí přímo do přirozeného prostředí rodiny, které zásadním způsobem podmiňuje další rozvoj malých dětí, a má možnost pomáhat zevnitř. „Našich dobrovolníků si velmi vážíme a pečujeme o ně. Nabízíme jim důkladné vstupní proškolení, průběžnou podporu a konzultace, pravidelné supervize, přátelskou atmosféru, získávání nových vědomostí a dovedností. Pokud máte chuť rozvinout své dovednosti v naší organizaci, věnovat se smysluplné činnosti a svými zkušenostmi pomoci další rodině, rádi vás poznáme,“ zve ke spolupráci Magda Žabenská, koordinátorka dobrovolníků, terapeutka a sociální pracovnice.

Organizaci HoSt Home-Start dále představuje: „Jsme nezisková organizace zaměřená na podporu rodin v obtížné situaci s alespoň jedním dítětem ve věku do šesti let. Podporujeme celistvost rodiny – i neúplné, posilujeme její vlastní kompetence a pomáháme vytvářet harmonické a podnětné prostředí pro vývoj dítěte. To všechno tak, aby rodina byla posléze schopna plnit své funkce bez pomoci. Naším hlavním cílem je, aby rodiče zvládali běžnou péči a výchovu dítěte a zajistili tak dětem šanci na zdravý a zdárný vývoj.

Organizace nyní hledá další zkušené rodiče a prarodiče, kteří mají zájem a chuť předat své zkušenosti rodinám, které potřebují pomoc, například méně zkušeným nebo mladým rodičům, sociálně ohroženým rodinám či rodinám po náhlé těžké události.

Vítáni jsou dobrovolníci s rodičovskou zkušeností, vzděláním zakončeným minimálně maturitou a ve věku nad 28 let. Vstupní školení dobrovolníků probíhá pouze jednou ročně. Termín toho letošního je 22., 23. a 27. března. Více informací o činnosti organizace naleznete na www.hostcz.org. Kontakt: Magda Žabenská, tel. 775 440 801, e-mail: zabenska@hostcz.org.

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »