Statutární město Ostrava - oficiální portál
  • Velikost písma:
  • A
  • A
  • A

Osobní nástroje

Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP

Poslední změna: Středa 01.03.2017 08:25
Informace o probíhajícím projektu "Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP"

Název projektu: Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP

Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002856

Popis projektu:
Ke dni 1. 12. 2016 začala na našem úřadu realizace projektu Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je zefektivnění oblasti rozvoje lidských zdrojů Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz prostřednictvím vzdělávacích a rozvojových aktivit, zaměřených na zvyšování kvalifikace zaměstnanců v konkrétních oblastech. Oblasti vzdělávání byly určeny analýzou vzdělávacích potřeb zaměstnanců úřadu, která předcházela samotné tvorbě projektu. Projekt je dvouletý a postupně se jej zúčastní všichni zaměstnanci úřadu.
Celkové náklady projektu jsou ve výši 5,5 mil. Kč, přičemž z Evropského sociálního fondu je hrazeno 95% a zbytek je stejným dílem hrazen z rozpočtu Statutárního města Ostravy a žadatele (Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz).

Kontakt

Kontaktní centrum

844 121 314


Spojovatelka

599 444 444

599 442 991

facebook_logo


Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6
729 29 Ostrava


Úřední hodiny »