SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2021 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
17. zasedání zastupitelstva
 
Dátum konania: 20.09.2021 Predsedajúci: Ing. Ožanová
15:00:49Úvod
15:02:180a. Zahájení.
15:02:18Ing. Ožanová0Predklad
15:03:140b. Určení ověřovatelů.
15:03:200c. Schválení návrhu programu 17. zasedání zastupitelstva.
15:03:21Ing. Ožanová0Predklad
15:06:090d. Organizační záležitosti.
15:06:10Ing. Ožanová0Predklad
15:06:37Ing. Adámek1Diskusia
15:07:06Ing. Ožanová0Predklad
15:08:0104/OM/18 Žádost o stanovisko k odnětí nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ze svěření městskému obvodu (lokalita ul. Ostrčilova)
15:08:01Ing. Ožanová0Predklad
15:09:1401/VED/01 Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 31.05.2021 do 27.08.2021
15:09:14Ing. Ožanová0Predklad
15:09:17JUDr. Semerák1Diskusia
15:10:11M. Šimek1Diskusia
15:10:42Ing. Ožanová0Predklad
15:11:18Ing. Ožanová0Predklad
15:11:20Ing. Ožanová0Predklad
15:11:33Ing. Bernfeldová1Diskusia
15:13:19Ing. Ožanová0Predklad
15:19:12Ing. Bernfeldová2Diskusia
15:19:39Vedoucí odboru1Diskusia
15:21:06Ing. Ožanová0Predklad
15:21:11Vedoucí odboru1Diskusia
15:21:22Ing. Ožanová0Predklad
15:21:29Mgr. Strádalová1Diskusia
15:22:05Ing. Ožanová0Predklad
15:23:18Mgr. Strádalová2Diskusia
15:23:30Ing. Ožanová0Predklad
15:23:46Ing. Bernfeldová3Diskusia
15:23:54Ing. Ožanová0Predklad
15:23:57Vedoucí odboru1Diskusia
15:24:07Ing. Ožanová0Predklad
15:24:4101/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
15:24:42Ing. Ožanová0Predklad
15:25:1002/OFR/01 Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku 2021
15:25:12Ing. Ožanová0Predklad
15:25:19Ing. Adámek1Diskusia
15:25:48Ing. Ožanová0Predklad
15:25:51Vedoucí odboru1Diskusia
15:26:59Ing. Ožanová0Predklad
15:27:04Ing. Adámek2Diskusia
15:27:21Ing. Ožanová0Predklad
15:28:32Ing. Svozil1Diskusia
15:29:43Ing. Ožanová0Predklad
15:30:3402/OFR/02 Informace o čerpání bankovního úvěru
15:30:36Ing. Ožanová0Predklad
15:31:1902/OFR/03 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek
15:31:20Ing. Ožanová0Predklad
15:32:0603/OIMH/01 Návrh na vydání dodatku č. 5 ke Zřizovací listině Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvková organizace
15:32:08Ing. Ožanová0Predklad
15:32:20Ing. Adámek1Diskusia
15:32:53Ing. Ožanová0Predklad
15:34:3203/OIMH/02 Informativní zpráva a návrh řešení ve věci vnitrobloku Minikrajina Fifejdy
15:35:25Ing. Witosz1Diskusia
15:41:44Ing. Ožanová0Predklad
15:41:54JUDr. Semerák1Diskusia
15:43:37Ing. Ožanová0Predklad
15:43:56Ing. Witosz2Diskusia
15:44:59Ing. Ožanová0Predklad
15:45:27Občan/ka města1Diskusia
15:47:06Ing. Ožanová0Predklad
15:47:4104/OM/01 Žádost o koupi pozemků v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. 28. října)
15:47:42Ing. Ožanová0Predklad
15:48:1304/OM/02 Návrh na prodej spoluvlastnického podílu pozemku p. č. st. 25, ve výši 2/6 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Hlučínská)
15:48:15Ing. Ožanová0Predklad
15:48:25J. Blahuta1Diskusia
15:49:08Ing. Ožanová0Predklad
15:49:13Vedoucí odboru1Diskusia
15:49:16Vedoucí oddělení1Diskusia
15:49:30Vedoucí odboru1Diskusia
15:49:37Vedoucí oddělení1Diskusia
15:50:10Ing. Ožanová0Predklad
15:50:38Ing. Svozil1Diskusia
15:51:38Ing. Ožanová0Predklad
15:52:0304/OM/03 Žádost o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 3612/1, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Zelná, Cihelní)
15:52:04Ing. Ožanová0Predklad
15:52:3504/OM/04 Žádost o koupi části pozemku parc. č. 2356/21, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Sládkova)
15:52:36Ing. Ožanová0Predklad
15:53:0704/OM/05 Návrh záměru prodat pozemek p. p. č. 84/3 a část pozemku p. p. č. 84/1, v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Podmolova)
15:53:08Ing. Ožanová0Predklad
15:53:5004/OM/06 Návrh prodat jednotku č. 1691/901, S.K. Neumanna 4 a jednotku č. 1767/5, Nádražní 42, včetně podílu na společných částech domu a pozemku vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
15:53:50Ing. Ožanová0Predklad
15:54:13Ing. Witosz1Predklad
15:58:12Ing. Ožanová0Predklad
15:58:19Ing. Adámek1Diskusia
15:59:03Ing. Ožanová0Predklad
15:59:07Ing. Witosz2Diskusia
16:00:08Ing. Adámek2Diskusia
16:01:10Ing. Ožanová0Predklad
16:01:44Ing. Adámek3Diskusia
16:02:14Ing. Ožanová0Predklad
16:02:44Ing. Bernfeldová1Diskusia
16:03:59Ing. Ožanová0Predklad
16:04:01Ing. Witosz3Diskusia
16:04:26Vedoucí oddělení1Diskusia
16:05:06Ing. Ožanová0Predklad
16:05:08Ing. Adámek4Diskusia
16:05:36Ing. Ožanová0Predklad
16:05:44Ing. Bernfeldová2Diskusia
16:06:15Ing. Ožanová0Predklad
16:07:4904/OM/07 Návrh stanoviska ke směně částí pozemků ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za části pozemků ve vlastnictví cizího vlastníka vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita Gajdošova, Vítkovická)
16:07:51Ing. Ožanová0Predklad
16:08:4304/OM/08 Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 2202/60 (Gen. Píky 28), parc. 2206/62 (Gen. Píky 24), č. parc. č. 2206/63 (Gen. Píky 22)a parc. č. 2202/88 (Gen. Píky 11), pod stavbami cizích vlastníků, vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
16:08:44Ing. Ožanová0Predklad
16:09:2004/OM/09 Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 2202/64 (Gen. Píky 20), parc. č. 2202/84 (Gen. Píky 19), parc. č. 2206/65 (Gen. Píky 18) a parc. č. 2202/87 (Gen. Píky 13), pod stavbami cizích vlastníků, vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
16:09:21Ing. Ožanová0Predklad
16:09:5004/OM/10 Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 4158 (Nádražní 145) a parc. č. 1133/9 (U Parku 1a), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pod stavbami cizích vlastníků
16:09:50Ing. Ožanová0Predklad
16:10:1904/OM/11 Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 2362/15 (Sládkova 27a), k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pod stavbou cizích vlastníků
16:10:20Ing. Ožanová0Predklad
16:10:5004/OM/12 Žádost o koupi pozemku parc. č. 1343/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Žerotínova, Soukenická)
16:10:51Ing. Ožanová0Predklad
16:11:2004/OM/13 Návrh záměru prodat jednotky včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
16:11:21Ing. Ožanová0Predklad
16:11:5204/OM/14 Návrh na úplatné nabytí pozemků, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Rovná, Úprkova)
16:11:53Ing. Ožanová0Predklad
16:12:02Ing. Bernfeldová1Diskusia
16:12:56Ing. Ožanová0Predklad
16:13:23Ing. Řeha1Diskusia
16:13:55Ing. Ožanová0Predklad
16:14:4504/OM/15 Žádost o stanovisko ke svěření pozemků pod stavbou „Cyklistická trasa O, Ostrava - Přívoz, k. ú. Přívoz, obec Ostrava“, do správy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (lokalita ul. Hlučínská)
16:14:46Ing. Ožanová0Predklad
16:15:2104/OM/16 Žádost o koupi části pozemku parc. č. 293/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Švabinského, Porážková)
16:15:22Ing. Ožanová0Predklad
16:15:5704/OM/17 Žádost o stanovisko k odnětí části svěřeného pozemku parc. č. 1928/1, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Janáčkova)
16:15:58Ing. Ožanová0Predklad
16:16:4104/OM/19 Návrh na uzavření smlouvy o vypořádání závazku
16:16:42Ing. Ožanová0Predklad
16:17:1104/OM/20 Žádost o stanovisko ke směně pozemků parc. č. 2356/69 a parc. č. 2356/5, vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Sládkova, U Stadionu)
16:17:12Ing. Ožanová0Predklad
16:17:4104/OM/21 Žádost o koupi pozemků parc. č. 2083/1 a 2084/1, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Mariánskohorská, Nákladní)
16:17:42Ing. Ožanová0Predklad
16:17:53J. Blahuta1Diskusia
16:18:41Ing. Ožanová0Predklad
16:18:52Ing. Vaňková1Diskusia
16:19:13Ing. Bernfeldová1Diskusia
16:19:55Ing. Ožanová0Predklad
16:20:33Ing. Bernfeldová2Diskusia
16:20:48Vedoucí oddělení1Diskusia
16:21:25Ing. Ožanová0Predklad
16:21:5404/OM/22 Žádost o stanovisko k výkupu pozemku parc. č. 3010/7, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Válcovní) do vlastnictví statutárního města Ostravy
16:21:54Ing. Ožanová0Predklad
16:22:08J. Blahuta1Diskusia
16:22:26Ing. Ožanová0Predklad
16:22:29Ing. Vaňková1Diskusia
16:22:57Ing. Ožanová0Predklad
16:23:2204/OM/23 Žádost o koupi pozemku parc. č. 2991/2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pohraniční)
16:23:23Ing. Ožanová0Predklad
16:23:34Ing. Bernfeldová1Diskusia
16:24:03Ing. Ožanová0Predklad
16:24:3104/OM/24 Žádost o stanovisko ke svěření pozemků v k. ú. Moravská Ostrava a Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Hornopolní, Varenská, Sokolská, Zákrejsova)
16:24:32Ing. Ožanová0Predklad
16:25:0404/OM/25 Žádost o koupi části pozemku parc. č. 1242/27, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Bachmačská)
16:25:05Ing. Ožanová0Predklad
16:25:3304/OM/26 Žádost o stanovisko ke směně pozemku p. p. č. 966/10, k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Palackého)
16:25:34Ing. Ožanová0Predklad
16:25:42Ing. Adámek1Diskusia
16:26:07Ing. Ožanová0Predklad
16:26:39Vedoucí oddělení1Diskusia
16:27:09Ing. Ožanová0Predklad
16:28:0905/OŠR/01 Návrh na vydání dodatků ke zřizovacím listinám
16:28:09Ing. Ožanová0Predklad
16:28:21Ing. Adámek1Diskusia
16:28:39Ing. Ožanová0Predklad
16:30:03Ing. Ožanová0Predklad
16:30:5905/OŠR/02 Souhlas s uzavřením dohody o spolupráci a smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v rámci projektu RESOLVE
16:31:00Ing. Ožanová0Predklad
16:32:47Ing. Adámek1Diskusia
16:33:37Ing. Ožanová0Predklad
16:33:39Vedoucí odboru1Diskusia
16:34:46Ing. Ožanová0Predklad
16:34:48Ing. Adámek2Diskusia
16:35:46Ing. Ožanová0Predklad
16:35:47Vedoucí odboru1Diskusia
16:36:08Ing. Adámek3Diskusia
16:36:21Vedoucí odboru1Diskusia
16:36:27Ing. Ožanová0Predklad
16:36:45JUDr. Semerák1Diskusia
16:37:45Vedoucí odboru1Diskusia
16:37:52Ing. Ožanová0Predklad
16:38:11právník1Diskusia
16:38:49Ing. Ožanová0Predklad
16:39:13Ing. Řeha1Diskusia
16:39:25Ing. Ožanová0Predklad
16:50:2705/OŠR/03 Individuální žádost BLUEcat house s.r.o., IČ 07938683, o poskytnutí dotace
16:50:28Ing. Ožanová0Predklad
16:51:0905/OŠR/04 Žádost TJ UNIE HLUBINA, z.s., IČ 43965628, Gajdošova 2287/31, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, o stanovisko a finanční podporu projektu „Objekt kuželny ve sportovním areálu TJ Unie Hlubina, Gajdošova ul., Moravská Ostrava“
16:51:09Ing. Ožanová0Predklad
16:51:22JUDr. Semerák1Diskusia
16:58:47Ing. Ožanová0Predklad
16:58:56JUDr. Semerák2Diskusia
16:59:04Ing. Ožanová0Predklad
16:59:58Mgr. Pataky1Diskusia
17:00:59JUDr. Semerák3Diskusia
17:06:20Ing. Ožanová0Predklad
17:06:23P. Veselka1Diskusia
17:07:06JUDr. Semerák4Diskusia
17:09:58Ing. Ožanová0Predklad
17:10:00Ing. Adámek1Diskusia
17:12:27Ing. Ožanová0Predklad
17:12:45JUDr. Semerák5Diskusia
17:13:23Ing. Ožanová0Predklad
17:15:43JUDr. Semerák6Diskusia
17:16:41Ing. Adámek2Diskusia
17:16:55Ing. Ožanová0Predklad
17:17:51Ing. Ožanová0Predklad
17:18:31Ing. Ožanová0Predklad
17:19:2007/OVV/01 Stanovení člena zastupitelstva městského obvodu dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce
17:19:20Ing. Ožanová0Predklad
17:19:42Ing. Adámek1Diskusia
17:20:25Ing. Ožanová0Predklad
17:20:37P. Veselka1Diskusia
17:21:18Ing. Ožanová0Predklad
17:21:20JUDr. Semerák1Diskusia
17:23:33Ing. Ožanová0Predklad
17:24:45JUDr. Semerák2Diskusia
17:25:04Ing. Ožanová0Predklad
17:25:42JUDr. Semerák3Diskusia
17:26:06Ing. Ožanová0Predklad
17:26:53JUDr. Semerák4Diskusia
17:28:30Ing. Ožanová0Predklad
17:28:38Ing. Adámek2Diskusia
17:29:35Ing. Ožanová0Predklad
17:31:50Ing. Adámek3Diskusia
17:33:08Ing. Ožanová0Predklad
17:33:30Ing. Svozil1Diskusia
17:35:22Ing. Ožanová0Predklad
17:35:28Ing. Adámek4Diskusia
17:36:2307/OVV/02 Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky a podněty podané členy zastupitelstva městského obvodu
17:36:24Ing. Ožanová0Predklad
17:36:5407/OVV/03 Volba členů volební komise pro volbu předsedy kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu
17:36:55Ing. Ožanová0Predklad
17:37:04Ing. Adámek1Diskusia
17:40:50Ing. Ožanová0Predklad
17:40:53Ing. Vaňková1Diskusia
17:41:03Ing. Ožanová0Predklad
17:41:06P. Veselka1Diskusia
17:41:14Ing. Macháček1Diskusia
17:41:29V. Dluhošová1Diskusia
17:41:35Ing. Řeha1Diskusia
17:41:53Ing. Ožanová0Predklad
17:42:12P. Veselka2Diskusia
17:42:20Ing. Adámek2Diskusia
17:42:23Ing. Ožanová0Predklad
17:42:40Mgr. Kučera1Diskusia
17:43:09Ing. Ožanová0Predklad
17:43:16Ing. Vaňková2Diskusia
17:43:32Ing. Ožanová0Predklad
17:43:43Bc. Jodlovski1Diskusia
17:43:47Ing. Ožanová0Predklad
17:43:55Mgr. Kuś1Predklad
17:44:02Mgr. Vyka1Diskusia
17:44:09J. Malášek1Diskusia
17:44:11Ing. Ožanová0Predklad
17:45:16Ing. Ožanová0Predklad
17:46:0907/OVV/04 Volba předsedy kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu
17:46:10Ing. Ožanová0Predklad
17:51:58Mgr. Kuś1Diskusia
17:53:01Ing. Ožanová0Predklad
17:53:180XXX. Různé.
17:53:30Ing. Macháček1Diskusia
17:54:24Ing. Ožanová0Predklad
17:54:59JUDr. Semerák1Diskusia
17:56:38Ing. Ožanová0Predklad
17:56:46JUDr. Semerák2Diskusia
17:57:38Ing. Bernfeldová1Diskusia
17:58:46V. Dluhošová1Diskusia
17:58:53Ing. Ožanová0Predklad
17:59:35Ing. Bernfeldová2Diskusia
18:00:09Ing. Ožanová0Predklad
18:00:33Ing. Bernfeldová3Diskusia
18:01:04Ing. Ožanová0Predklad
18:01:44Ing. Bernfeldová4Diskusia
18:02:02Ing. Ožanová0Predklad
18:02:150XXXX. Závěr.
18:02:18Ing. Ožanová0Predklad