CZ
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
18. zasedání zastupitelstva
 
Dátum konania: 07.09.2017 Predsedajúci: Ing. Bernfeldová
08:06:44Zmob
09:06:330a. Zahájení.
09:06:33Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:07:020b. Určení ověřovatelů.
09:07:02Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:07:09Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:07:330c. Schválení návrhu programu 18. zasedání zastupitelstva.
09:07:33Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:07:35Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:19:29Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:21:30Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:22:050d. Organizační záležitosti.
09:22:05Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:22:17Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:23:3001/VED/02 Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
09:23:30Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:23:31Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:23:41Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:24:13Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:24:23Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:24:4102/OFR/01 Hospodaření městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za I. pololetí roku 2017
09:24:41Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:24:52Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:25:1902/OFR/02 Žádost o prominutí poplatků z prodlení
09:25:19Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:25:26Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:25:5002/OFR/03 Žádost o prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení (tzv. generální pardon)
09:25:50Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:25:59Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:26:1602/OFR/04 Informace o zániku vymahatelnosti pohledávek
09:26:16Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:26:18Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:26:4102/OFR/05 Žádost o prominutí úroků z prodlení
09:26:41Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:26:43Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:28:30Ing.Z.Nytra1Diskuse
09:28:44Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:29:2303/OIMH/01 Odejmutí svěřeného majetku - světelné vánoční výzdoby městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
09:29:23Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:29:25Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:29:40Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:29:5803/OIMH/02 Návrh změny a úplného znění Zřizovací listiny Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz, příspěvkové organizace
09:29:58Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:29:59Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:30:3004/OM/01 Návrh stanovisek k záměru odnětí pozemků parc. č. 214/7, parc. č. 225/5 a parc. č. 225/6 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a části místní komunikace III. tř. č. 171 Smetanovo náměstí (plocha parkoviště) ze svěření městského obvodu
09:30:30Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:30:32Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:31:1804/OM/02 Návrh záměru města prodat pozemek parc. č. 688/5 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a pozemek p. č. 372/18 v k. ú. Přívoz, obec Ostrava
09:31:18Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:31:20Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:31:5404/OM/03 Návrh na podání žádosti na výkup částí nemovitých věcí v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, a žádost o jejich svěření
09:31:54Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:31:56Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:32:2804/OM/05 Žádost o koupi pozemku parc. č. 293/7 a části pozemku parc. č. 293/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Porážkova)
09:32:28Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:32:30Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:33:06Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:33:12Ing.Z.Nytra1Diskuse
09:33:54D. Mouka1Diskuse
09:34:31Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:35:0204/OM/06 Žádost o koupi pozemků parc. č. 2106/6, parc. č. 2139/1, parc. č. 2140/1 a parc. č. 2155/1 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Hornopolní)
09:35:02Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:35:11Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:35:3804/OM/07 Návrh na zrušení části usnesení č. 0173/ZMOb1418/15/17 ze dne 16.02.2017 a návrh stanoviska k záměru prodat pozemky p. č. st. 369, p. p. č. 373/5 a p. p. č. 1019 vše v k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita Sokolská třída)
09:35:38Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:35:40Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:36:2204/OM/08 Žádost o stanovisko k záměru města prodat pozemek parc. č. 1115/9 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
09:36:22Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:36:24Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:36:5204/OM/09 Návrh stanovisek k záměru města směnit pozemky ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřené městskému obvodu za pozemky ve vlastnictví České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR.
09:36:52Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:36:54Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:37:2504/OM/10 Návrh darování stavby zpevněné plochy umístěné na částech pozemků p. č. st. 26/1 a p. č. st 26/3, vše k. ú. Přívoz, obec Ostrava (lokalita ul. Hlučínská)
09:37:25Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:37:26Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:37:5804/OM/11 Návrh záměru na prodej spoluvlastnických podílů pozemků parc. č. 1133/9 (U Parku 1a) a parc. č. 2362/15 (Sládkova 27a), vše k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, pod stavbami cizích vlastníků
09:37:58Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:37:59Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:38:3205/OŠR/01 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP pro oblast kultury v roce 2017 - 2. kolo
09:38:32Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:38:33Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:39:1105/OŠR/02 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP pro oblast sportu, ekologické výchovy, volnočasových aktivit v roce 2017 - 2. kolo
09:39:11Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:39:12Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:39:4405/OŠR/03 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu SMO, MOb MOaP pro oblast sociální práce a vytvoření lepších životních podmínek pro zdravotně postižené v roce 2017 - 2. kolo
09:39:44Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:39:45Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:40:02Ing.Z.Ožanová1Diskuse
09:40:49Ing.V.Macháček0Předložení
09:40:50Ing.V.Macháček0Předložení
09:41:36Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:41:39S. Suchá1Diskuse
09:42:05Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:42:07Mgr.Z.Hanešková1Diskuse
09:42:31Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:42:35Ing.V.Macháček1Diskuse
09:42:50Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:42:58Mgr.Z.Hanešková2Diskuse
09:43:17Ing.V.Macháček1Předložení
09:44:21Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:44:26Ing.V.Macháček2Diskuse
09:44:28Ing.Z.Nytra1Diskuse
09:45:16Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:45:5105/OŠR/04 Návrh na podání žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2018 pro poskytovatele sociálních služeb
09:45:51Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:45:52Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:46:2105/OŠR/05 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „Terénní práce 2018“
09:46:21Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:46:22Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:46:4605/OŠR/06 Návrh na podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu „RS - Ostrava, Fifejdy II - XIII. etapa“
09:46:46Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:46:47Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:47:1305/OŠR/07 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Mezilidská komunikace - tváří v tvář bez internetu“
09:47:13Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:47:14Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:47:3605/OŠR/08 Návrh na podání žádosti o dotaci pro projekt „Společně!“
09:47:36Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:47:37Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:47:5905/OŠR/09 Návrh na podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt „Podzemní kontejnery na tříděný odpad“
09:47:59Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:48:00Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:48:12Mgr.Z.Hanešková1Diskuse
09:48:42Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:48:43D. Mouka1Diskuse
09:49:23Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:49:4205/OŠR/10 Návrh na podání žádosti o poskytnutí podpory pro projekt „Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOb MOaP“
09:49:42Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:49:43Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:49:56Ing.V.Macháček1Diskuse
09:50:38Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:50:42Ing. P. Hudec1Diskuse
09:51:23Ing.V.Macháček1Předložení
09:51:24Mgr.Z.Hanešková1Diskuse
09:51:28Ing.V.Macháček2Diskuse
09:51:44Vedoucí odboru1Diskuse
09:52:30Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:52:43Mgr.Z.Hanešková2Diskuse
09:52:59Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:53:3107/OVV/01 Souhrnná zpráva o vyjádření na podané dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva městského obvodu
09:53:31Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:53:32Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:54:030XXX. Různé.
09:54:03Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:54:04Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:54:10Ing.Z.Nytra1Diskuse
09:54:38Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:54:45Ing.Z.Ožanová1Diskuse
09:57:02Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:57:18Ing.V.Vaňková1Diskuse
09:58:04Ing. P. Bernfeldová0Předložení
09:58:09P. Veselka1Diskuse
09:58:39D. Mouka0Předložení
09:58:41Ing.V.Macháček1Diskuse
09:58:44D. Mouka1Diskuse
09:59:58Ing. P. Bernfeldová0Předložení
10:00:06P. Veselka2Diskuse
10:00:43Ing. P. Bernfeldová0Předložení
10:00:46Ing.V.Macháček2Diskuse
10:01:02Ing. P. Bernfeldová0Předložení
10:01:03Ing.V.Vaňková2Diskuse
10:01:37Ing. P. Bernfeldová0Předložení
10:02:570XXXX. Závěr.
10:02:57Ing. P. Bernfeldová0Předložení
10:02:59Ing. P. Bernfeldová0Předložení