Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zastupitelstvo městského obvodu MOaP (2014-2018), 22. jednání dne 14.06.2018
Materiál č.Evidenční č.VěcZnačka
01/VED/01M1418/0750/18Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 22.03.2018 do 16.05.2018
01/VED/02M1418/0775/18Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
01/VED/03M1418/0808/18Návrh na vydání dodatku zásad pro čerpání prostředků ze sociálního fondu
02/OFR/01M1418/0743/18Návrh na schválení účetní závěrky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2017
02/OFR/02M1418/0742/18Návrh závěrečného účtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za rok 2017
02/OFR/03M1418/0737/18Návrh na rozpočtové opatření č. 7/2018 rozpočtu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na rok 2018
04/OM/01M1418/0605/18Žádost o stanovisko k záměru bezúplatného nabytí pozemku parc. č. 2035/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a jeho svěření městskému obvodu
04/OM/02M1418/0791/18Návrh na prodej pozemků parc. č. 4131/1, parc. č. 4131/2, parc. č. 4131/3 a parc. č. 4131/4 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Pelclova)
04/OM/03M1418/0746/18Návrh na prodej pozemku parc.č. 882/5 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul. Sokolská třída)
04/OM/04M1418/0586/18Žádost o koupi pozemků parc.č. 297/3, parc. č. 297/14, parc.č. 297/15, parc.č. 300/12, prac. č. 302/1, parc.č. 302/2, k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (lokalita ul.Kolejní, Poděbradova)
04/OM/05M1418/0582/18Žádost o koupi pozemku parc. č. 295/3 v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava a návrh nevyužít nabídku věcného práva předkupního k budově bez čp/če ve vlastnictví cizího vlastníka umístěné na tomto pozemku (lokalita nároží ul. Poděbradova a Švabinského)
04/OM/06M1418/0727/18Návrh záměru na prodej spoluvlastnického podílu k pozemku parc.č. 2640/42 pod domem č.p. 1879,k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
04/OM/07M1418/0787/18Přehled finančního vyhodnocení nákladů na údržbu věžového domu Ostrčilova 4
04/OM/08M1418/0745/18Návrh na zrušení usnesení č. 0282/ZMOb1418/19/17 ze dne 14.12.2017 a návrh k odnětí ze svěření městskému obvodu pozemků parc. č. st. 3167 se stavbou ev. č. 662 (rekreační chata), parc.č. 983/1 a parc.č. 983/10 vše v k. ú. Staré Hamry 2, obec Ostravice.
04/OM/09M1418/0799/18Návrh na prodej podílu pozemku parc. č. 591/3 v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava (ul. Hrabákova)
04/OM/10M1418/0784/18Návrh na vyřazení domu č. p. 1691, S.K.Neumanna 4 ze seznamu domů prodávaných pouze po bytových jednotkách včetně garáží a ateliérů, návrh záměru prodat volnou jednotku č. 1691/901 v domě včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava
05/OŠR/01M1418/0618/18Návrh na souhlas s podání žádosti o dočerpání dotace ze státního rozpočtu na rok 2018 pro poskytovatele sociálních služeb
05/OŠR/02M1418/0619/18Návrh na souhlas s přípravou a podáním žádosti o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt "Energetické úspory v BD Chelčického 10"
05/OŠR/03M1418/0793/18Návrh na podání žádosti o dotaci k projektu "Ozdravné pobyty předškolních dětí městského obvodu MOaP V."
07/OVV/01M1418/0776/18Souhrnná zpráva o vyjádření na písemné dotazy, připomínky a podněty podané členy zastupitelstva městského obvodu
07/OVV/02M1418/0351/18Stanovení počtu členů zastupitelstva
07/OVV/03M1418/0801/18Návrh na vydání řádu RAD 2018-05 Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
07/OVV/04M1418/0802/18Návrh na vydání řádu RAD 2018-06 Jednací řád výborů Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz