Oddělení matriky a ohlašovny

Adresa:
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava
Telefon:

Řeší:

Na úseku samostatné působnosti zabezpečuje činnosti: 

  • označování ulic a jiných veřejných prostranství názvy (kancelář č. 10, 11) 
  • vydávání potvrzení pro uplatnění práva v cizině (kancelář č. 10, 15) 

Na úseku přenesené působnosti vykonává činnosti:

  • plnění úkolů stanovených branným zákonem (kancelář č. 10, 11) 
  • plnění úkolů stanovených zákonem o evidenci obyvatel (kancelář č. 10, 11) 
  • plnění úkolů stanovených předpisy při sčítání lidu, domů a bytů (kancelář č. 10, 11)
  • provádění ověřování opisů listin a pravosti podpisů (kancelář č. 12, 13, 14, 15) 
  • zajišťování státní správy na úseku matrik a rodných čísel (matrika narození - kancelář č. 13, 15, matrika sňatků a registrovaného partnerství - kancelář č. 12, 16, matrika úmrtí - kancelář č. 12)
  • rozhodování ve věcech změny jména a příjmení (kancelář č. 16)
  • příprava podkladů pro zápis do zvláštní matriky  (kancelář č. 12, 13, 14, 15, 16)
  • kontaktního místa veřejné správy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu (Czech POINT) (kancelář č. 12, 13, 14, 15)