Odbor majetku

Řeší:

Na úseku samostatné působnosti zabezpečuje činnosti:

  • evidence nemovitého majetku svěřeného městskému obvodu (kancelář č. 114)
  • vyřizování souhlasů s umístěním inženýrských sítí, staveb a souhlasy se vstupem na pozemky svěřené městskému obvodu (kancelář č. 111)
  • zřizování věcných břemen na pozemcích svěřených městskému obvodu (kancelář č. 111)
  • převody nemovitostí svěřených městskému obvodu (kancelář č. 114)
  • pronájmy a výpůjčky pozemků svěřených městskému obvodu (kancelář č. 111)

Úřední hodiny