Pronájem prostor sloužících podnikání/nebytových prostor

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem prostor sloužících podnikání/nebytových prostor

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o pronájem prostor sloužících podnikání/nebytových prostor ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených městskému obvodu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žádost o nájem může podat:

  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci,
  • právnická osoba.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podání písemné žádosti, která bude obsahovat:

  • základní údaje o žadateli,
  • telefonní kontakt, e–mailovou adresu,
  • plnou moc (pokud jde o zastupování žadatele na základě plné moci).

  Podmínky stanovují ZAS 2018 – 03, Zásady pronajímání prostor sloužících podnikání/nebytových prostor, ZAS 2018 – 03 Dodatek č. 1, Zásady pronajímání prostor sloužících podnikání/nebytových prostor

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním písemné žádosti.

  Postup při pronajímání nebytových prostor naleznete zde

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor majetkový, oddělení správy majetku, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách  s makléřem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v kanceláři umístěné v 1. NP domu Tyršova 1761/14 (kancelář má samostatný přímý vstup z ulice)

  Makléř: Petra Ryboňová, tel.: 720 966 853, makler@moap.ostrava.cz

  Ing. Kateřina Gawlová
  referent majetkové správy
  599442886 116 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • základní údaje o žadateli,
  • telefonní kontakt, popř. e–mailovou adresu,
  • plnou moc (pokud jde o zastupování žadatele na základě plné moci).
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Žádost o  nájem prostoru sloužícího podnikání/nebytových prostor 

  Lze podat i neformalizovanou písemnou žádost.

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Podání žádosti je bezplatné.

  Žadatel uzavře s pověřeným odborem smlouvu o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáním žádosti a uhradí zálohu ve výši navrhovaného měsíčního nájemného, minimálně však 1 000 Kč za každý prostor, a to vše nejpozději 3 pracovní dny před projednáním žádosti v radě městského obvodu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady městského obvodu. Běžná doba vyřízení je cca. 2 měsíce.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbory městského obvodu.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  • účast na veřejném projednávání žádosti o nájem,
  • uzavření smlouvy o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáváním žádosti,
  • úhrada zálohy,
  • uzavření dohody o složení jistoty, 
  • úhrada jistoty,
  • uzavření nájemní smlouvy.
 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Podání žádosti je možné řešit využitím elektronické podatelny.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Dle smluvního ujednání.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.11.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno