Pronájem obecního bytu

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Pronájem obecního bytu

 2. Základní informace k životní situaci

  Možnost získání obecního bytu.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Občan starší 18 let, který nevlastní byt ani nemovitost určenou k bydlení a nemá dluh vůči městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pronájmů jsou uvedeny v zásadách ZAS 2017 - 05, Zásady pro pronajímání bytů, ve vlastnictví SMO, svěřených MOb MOaP , Dodatku č. 1 ZAS 2017 - 05 a  Dodatku č. 2 ZAS 2017 - 05

  Podmínkou při účasti ve výběrovém řízení je úplné a pravdivé vyplnění příslušných formulářů a jejich odevzdání ve stanoveném termínu.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Informováním se o probíhajících nebo připravovaných výběrových řízeních:

  • osobně v kanceláři č. 116 (1. poschodí radnice, náměstí Dr. Edvarda Beneše 555/6, Ostrava-Moravská Ostrava) nebo v provozovně bytového fondu - technický úsek oddělení správy majetku (Tyršova 14, Ostrava)
  • dotazem na emailové adrese adamovsky@moap.ostrava.cz, makler@moap.ostrava.cz
  • telefonicky 599 442 884, 599 442 980, 720 966 853
  • na webových stránkách městského obvodu www.moap.czwww.nemovitostimoap.cz
 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor majetkový, oddělení správy majetku, náměstí Dr. Edvarda Beneše 555/6, 729 29 Ostrava - Moravská Ostrava

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr. Edvarda Beneše 555/6, Ostrava - Moravská Ostrava, odbor majetkový, oddělení správy majetku, kancelář č. 116, 1. patro radnice  nebo v provozovně bytového fondu - technický úsek oddělení správy majetku na Tyršově ul. 14, Ostrava

  Petra Ryboňová
  referent majetkové správy - technik
  599442980
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Doklad k prokázání totožnosti 

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou vyžadovány žádné správní poplatky.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady a zastupitelstva městského obvodu.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Manžel - manželka.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Splnění podmínek stanovených pro konkrétní výběrové řízení, řádné vyplnění formulářů a jejich odevzdání v uzavřené obálce na  podatelnu městského obvodu.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  K získání informací a získání formulářů lze využít webové stránky městského obvodu (www.moap.cz), případné dotazy lze zasílat na adresu makler@moap.ostrava.cz

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence rady městského obvodu.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Uplatňují se smluvní sankce sjednané ve smlouvách.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  01.11.2019

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno