Prodej bytů, nebytových prostorů, domů a souvisejících pozemků do vlastnictví nájemců nebo třetích osob

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Prodej bytů, nebytových prostorů, domů a souvisejících pozemků do vlastnictví nájemců nebo třetích osob

 2. Základní informace k životní situaci

  Jedná se o prodej:

  •  bytů,
  •  nebytových prostorů,
  •  domů,
  •  včetně souvisejících pozemků do vlastnictví  nájemců a třetích osob.
 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)
  • fyzická osoba starší 18 let (způsobilá k právním úkonům) nebo jí pověřená osoba na základě plné moci.
  • právnická osoba.
 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky stanovují:

  Zásady pro prodej domů, bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků 

  Přihlášení do výběrového řízení a složení kauce (povinnost pro třetí osoby):

  Využití nabídky nájemcem dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Přihlášením do výběrového řízení a složením příslušné kauce.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odbor majetkový, oddělení evidence majetku, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách na Úřadě městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, odbor majetkový, oddělení evidence majetku, kancelář č. 114, 1. patro.

  Eva Červenková
  referent majetkové správy
  599442875 114 / Edvarda Beneše
  Dagmar Slowiaczková
  referent majetkové správy
  599442881 114 / Edvarda Beneše
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • údaje o žadateli, 
  • u právnických osob aktuální výpis z obchodního rejstříku, u družstev či občanských sdružení doklad prokazující subjektivitu a stanovy, u podnikajících fyzických osob živnostenský list,
  • v případě zastupování žadatele pověřenou osobou plná moc v originále, popř. ověřená kopie. 
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Správní poplatky se nehradí. Hradí se pouze náklady spojené s prodejem, a to  poplatek ve výši 500,-- Kč za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.  Tyto náklady hradí kupující.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty nelze jednoznačně stanovit. Jsou závislé na jednání rady městského obvodu  a zastupitelstva městského obvodu. Běžná doba vyřízení je většinou 6 měsíců.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Odbory městského obvodu, v případě potřeby odbory Magistrátu města Ostravy.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Vaše případné dotazy můžete řešit prostřednictvím elektronické podatelny.   

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje
 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Opravné prostředky se neuplatňují, konečné rozhodnutí spadá do kompetence zastupitelstva městského obvodu, které je možné požádat o opětovné posouzení žádosti.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  V případě nezaplacení kupní ceny propadá kauce, která se skládá před výběrovým  řízením.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 19. Související životní situace a návody, jak je řešit
 20. Popis byl naposledy aktualizován

  05.06.2018

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno